říjen od 26. 10. do 2. 11. - 44. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

30. neděle v mezidobí od 26. 10. do 2. 11. -  44. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
26. 10.
30. neděle v mezidobí - Slavnost výročí posvěcení kostela 8.00 za Marii Čapkovu, živou a zemřelou rodinu
10.00 za Jana Bartoše se vzpomínkou jeho nedožitých stých narozenin, manželku, dva syny, zetě a celou živou rodinu
  odpoledne setkání kněží
PO
27. 10.
Pondělí 30. týdne v mezidobí    
- - - mše svatá v Lanžhotě nebude
ÚT
28. 10.
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů - Den vzniku samostatné ČSR (1918) - státní svátek    
17.30 za vojíny a občany padlé za 1. a 2. světové války
ST
29. 10.
Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 17.30 ! od 17.30 - 18.30 hod. příležitost ke svátosti smíření - přijede cizí zpovědník otec Jan Piler z Tvrdonic
17.30 za Marii a Antonína Petrlovy, jejich rodiče a duše v očistci
ČT
30. 10.
Čtvrtek 30. týdne v mezidobí 7.30 za farnost
  od 18.00 hod. do 19.00 hod. zpovídání v Tvrdonicích

31. 10.
Pátek 30. týdne v mezidobí nebo sv. Wolfganga, biskupa 17.30 příležitost ke svátosti smíření před dušičkovými dny
18.00 za Antonína Maděřiče, rodiče, zemřelou a žijící rodinu a duše v očistci
SO
1. 11.
Slavnost VŠECH SVATÝCH - doporučený svátek  16.30 modlitba růžence za zemřelé
17.00 ! za Františka Straku, rodiče, Annu Markovičovu, syna a za dar zdraví pro žijící rodinu
NE
2. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 8.00 Za všechny zemřelé
10.00 za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
14.00 dušičková pobožnost v kostele ve 14.50 na hřbitově

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 26. října 2014:

Jubilanti:

  • - 96 let se dožívá pan František Uher, ulice Stráže

Oznámení:

  • - příští neděli 2. 11. odpoledne ve 14.00 hod. je dušičková pobožnost. Začneme v kostele (růženec a litanie za zemřelé a pak půjdemve ve 14.30 hod. průvodem na hřbitov. Na našem hřbitově se sejdeme u hlavního kříže ve 14.50 hod. ke krátké pobožnosti. Na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou a každý může jít ke hrobu svých blízkých.
  • - zpovídání před dušičkovými dny: Ve středu 29. 11. přijede jeden cizí zpovědník otec Jan Piler z Tvrdonic -  budeme tedy zpovídat dva kněží od 17.30 do 18.30 hod. nebo déle - podle zájmu.
  • - sbírka na misie minulou neděli vynesla 17 522,- Kč. Za kalendáře jste darovali 2800,- Kč a dobrovolný příspěvek za cukroví činil 6 651,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Peníze za misijní jarmark pošleme zvlášť na děti v Africe.
  • - v této souvislosti chceme také poděkovat všem, kdo se do přípravy misijní neděle zapojili: výzdobou, pečením cukroví, balíčkováním cukrovinek na faře v sobotu večer před nedělí, přípravou darů k obětnímu průvodu. Poděkování pak patří dětem za ochotu se zapojit a zvláště jmenovitě paní katechetce Věře Hostinové a Pavle Tiché za přípravu a organizaci misijné neděle.
  • - poděkování patří nejmenovanému dárci za dar 5 000,- Kč na zaplacení mříže v našem kostele
  • - V návaznosti na list českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům, vyhlašuje náš pan biskup Vojtěch Cikrle na neděli 2. listopadu 2014  mimořádnou sbírku na pomoc trpícím lidem v těchto zemích. Tuto sbírku prosím vykonejte jako dobrovolnouodděleně od běžné sbírky při mši (například při odchodu z kostela).

Odpustky pro duše v očistci:

Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

  • - dle sdělení sekretariátu ČBK vydala dne 8. října 2012  Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
  • - 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
  • - od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52