říjen od 27. 10. do 3. 11. - 44. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

30. neděle v mezidobí od 27. 10. do 3. 11. - 44. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
27. 10.

30. neděle v mezidobí

8.00 za Ludmilu Uhrovu, manžela Oldřicha, rodiče Šestákovy a Uhrovy a celou žijící rodinu
10.00 za Jana Mráze, oboje rodiče, staré rodiče a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   
PO
28. 10.
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů    
  mše svatá nebude - státní svátek
ÚT
29. 10.
Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice    
   
ST
30. 10.
Středa 30. týdne v mezidobí 7.30 ! na úmysl dárce (don)
  zpovídání v Tvrdonicích od 17.50 do 19.00 hod.
ČT
31. 10.
Čtvrtek 30. týdne v mezidobí nebo sv. Wolfganga, biskupa 7.30 na úmysl dárce (don) po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; odpoledne od 17.30 do 18.30 hod.
  od 9.30 hod. pravidelná návštěva nemocných
17.30 - 18.30 příležitost ke svaté zpovědi; přijede jeden cizí zpovědník otec Jan Piler z Tvrdonic, při větším zájmu se zdrží déle

1. 11.
Slavnost VŠECH SVATÝCH - doporučený svátek    od 8.45 hod. pravidelná návštěva nemocných
17.25 výstav Nejsvětější svátosti oltářní + litanie +svátostné požehnání
18.00 za Jana Cipryse, oboje rodiče a celou žijící rodinu
SO
2. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 7.15 Na úmysl papeže
8.00 Za všechny zemřelé
   
NE
3. 11.
31. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Tomáše Esterku, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví pro celou rodinu
14.30 dušičková pobožnost na hřbitově

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 27. října 2013:

Jubilanti:

  • - 80 let se dožila paní Marie Tučková, ulice Lesíčková

Oznámení:

  • - sbírka na misie minulou neděli vynesla 14 755,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - příští neděli 3. 11. odpoledne ve 14.30 hod. je dušičková pobožnost na našem hřbitově, sejdeme se u hlavního kříže. Na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou a každý může jít ke hrobu svých blízkých.
  • - zpovídání před dušičkovými dny bude v Út večer přede mší svatou od 17.30 hod. Ve čtvrtek bude poslední příležitost ke svaté zpovědi; přijede jeden cizí zpovědník otec Jan Piler z Tvrdonic -  budeme tedy zpovídat dva kněží od 17.30 do 18.30 hod. nebo déle - podle zájmu. V pátek zpovídání přede mší svatou nebude je první pátek v měsíci a budou přede mší litanie a svátostné požehnání.
  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a odpoledne od 17.30 do 18.30 hod. během svátosti smíření v tiché adoraci budeme prosit o Boží milosrdenství.
  • - ve čtvrtek a v pátek bude duchovní správce navštěvovat nemocné.

Odpustky pro duše v očistci:

Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

  • - dle sdělení sekretariátu ČBK vydala Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
  • - 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
  • - od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52