říjen od 28. 10. do 4. 11. - 44. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

30. neděle v mezidobí - říjen od 28. 10. do 4. 11. - 44. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
28.10.
30. neděle v mezidobí - konec letního času 8.00 Za farníky
10.00 výroční za Marii Gálovu, manžela Antonína, rodiče a celou žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
PO
29.10.
Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 17.30 příležitost ke svátosti smíření
18.00 za Rostislava Švirgu, rodiče z obou stran a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
ÚT
30.10.
Úterý 30. týdne v mezidobí    
  ---
ST
31.10.
Středa 30. týdne v mezidobí 17.30 příležitost ke svátosti smíření
18.00 za Milana Uhra a rodiče
18.40 poslední dušičková zpověď, pro ty, kteří z pracovních důvodů nemohli dříve
ČT
1.11.
Slavnost VŠECH SVATÝCH - doporučený svátek    od 9.30 hod. pravidelná návštěva nemocných
18.00 ! za manžele Hrabicovy, oboje rodiče, sourozence, celou žijící a zemřelou rodinu

2.11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 7.00 na úmysl papeže
7.45 Za + rodiče (O.J.) - po mši pravidelná návštěva nemocných
18.00 ! za všechny zemřelé
SO
3.11.
Sobota 31. týdne v mezidobí nebo sv. Martina de Porres, řeholníka nebo sobotní památka Panny Marie   úklid kostela - 2. skupina
17.30 Mariánské večeřadlo
18.00 za Marii a Antonína Petrlových, jejich rodiče a duše v očistci
NE
4.11.
31. neděle v mezidobí 8.00 za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
10.00 za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
14.00 dušičková pobožnost - začínáme v kostele

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 28. října 2012:

Jubilanti:

  •  94 let se dožil pan František Uher, ulice Stráže

Oznámení:

  • - sbírka na misie minulou neděli vynesla 17 965,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - příští neděli 4. 11. odpoledne ve 14.00 hod. je dušičková pobožnost, začínáme v kostele, potom bude svátostné požehnání a seřadíme se do průvodu, tak, jak jste zvyklí. Po cestě se budeme modlit růženec za duše v očistci. U hlavního kříže dokončíme pobožnost a na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou, lidé se rozejdou ke hrobům svých blízkých.
  • Zpovídání před dušičkovými dny bude v Po, St a vždy večer přede mší svatou již od 17.20 hod. Ve středu se bude zpovídat také po mši svaté pro ty, kteří se vracejí z práce později!
  • Ve čtvrtek a v pátek bude duchovní správce navštěvovat nemocné.
  • - změna začátku času bohoslužeb bude až od 5. 11., aby na dušickévé dny mohli přijít na mši svatou i pracující

Odpustky pro duše v očistci:

Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

  • Dle sdělení sekretariátu ČBK vydala Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
  • 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
  • Od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52