říjen od 30. 10. do 6. 11. - 44. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB

31. neděle v mezidobí
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba

NE

30.10.

31. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   
PO
31.10.
Pondělí 31. týdne v mezidobí nebo sv. Wolfganga, biskupa    
17.30 za Marii a Antonína Petrlovy, jejich rodiče a duše v očistci
ÚT
1.11.
Slavnost VŠECH SVATÝCH - doporučený svátek    
17,30 za Josefa a Terezii Uhrových, celou zemřelou i žijící rodinu
ST
2.11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

7:00

na úmysl papeže

7,45

za + rodiče
17.30 za všechny zemřelé - po mši svatá se půjdeme pomodlit za naše zemřelé na hřbitov
ČT
3.11.
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí památka sv. Martina de Porres, řeholníka 7.30 za manžele Hrabicovy, rodiče, sourozence, celou žijící a zemřelou rodinu
   

4.11.
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 17.15 Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
17.30 za Jana Cipryse, jeho rodiče a celou žijící rodinu
SO
5.11.
Sobota 31. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 17.00 Mariánské večeřadlo
17:30 za Antonína Maděřiče, rodiče, zemřelou i žijící rodinu a duše v očistci
NE
6.11.
32. neděle v mezidobí 8.00 za zemřelé rodiče Bartošovy a Tůmovy, vnuka Petra a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
10.00 za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30.10.2011:

Významného životního jubilea se dožili:

  • 93 let pan František Uher, ulice Stráže
  • 80 let paní Růžena Holobrádková, Náměstí

Oznámení:

  • Sbírka na misie minulou neděli vynesla 14 902,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Dnes odpoledne ve 14.00 hod. je dušičková pobožnost, začínáme v kostele, potom bude svátostné požehnání a seřadíme se do průvodu, tak, jak jste zvyklí. Po cestě se budeme modlit růženec za duše v očistci. U hlavního kříže dokončíme pobožnost a na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou, lidé se rozejdou ke hrobům svých blízkých.
  • Zpovídání před dušičkovými dny bude v Po, Út a St vždy večer přede mší svatou již od 16.50 hod.
  • pondělí po mši svaté v 18.15 hod. bude setkání farní rady.
  • Ve čtvrtek a v pátek bude duchovní správce navštěvovat nemocné.
  • pátek bude od 15.00 hod. vystavena Nejsvětější svátost Oltářní a v 17.15 hod. bude pobožnost k prvnímu pátku.
  • V pátek po mši svaté v 18.30 hod. bude setkání otce Josefa s těmi, kteří byli letos u svátosti biřmování.

 Odpustky pro duše v očistci:

1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52