od 27.10. do 3.11. (44. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
27.10.
30.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za
10.00 Za
PO
28.10.
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů    
17.30 Za
ÚT
29.10.
Památka bl. Marie Restituty Kafkové,
panny a mučednice
   
   
ST
30.10.
     
17.30 Za 
ČT
31.11.
    7.30 Za
   

1.11.
Slavnost Všech svatých    
18.00 Za 
SO
2.11.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   8.00 Za
   
NE
3.11.
31. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za
10.00 Za                                                                                                
   

Oznámení:

» Při kostelních sbírkách minulé neděle (na misie) se vybralo 15 700,-Kč.
   Prodej cukroví a koláčků vynesl 6 400,-Kč. Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» V pondělí nebude výuka náboženství pro 1. a 2. třídu (podzimní prázdniny), večer po
   mši sv. (18.15 hodin) bude v kostele ministrantská schůzka, jsou zváni noví zájemci!

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek
   ráno od 8.00 do 11.00 hodin bude adorace (rozpis), večer od 20.00 do 21.00 hodin.

» V sobotu se koná pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci, zahájení v 17.15 hodin
   modlitbou růžence, následuje mše sv. a požehnání.

» Příští neděli (4.11.) budou kostelní sbírky na opravu varhan. Upřímné Bůh odplať
   za Váš dar!

» Dušičková pobožnost za zemřelé bude příští neděli ve 14.30 hodin v kostele,
   pak průvod na hřbitov. Pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci
   (od 1.11. do 8.11.) je zapotřebí splnění obvyklých podmínek
   (sv. smíření, sv. přijímání a modlitba za zemřelé a na úmysl sv. otce)

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52