od 28.10. do 4.11. (44. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
28.10.
30.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za
10.00 Za
PO
29.10.
Památka bl. Marie Restituty Kafkové,
panny a mučednice
   
17.30 Za
ÚT
30.10.
     
   
ST
31.10.
     
17.30 Za
ČT
1.11.
Slavnost Všech svatých    
18.00 Za

2.11.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   7.30 Za
18.00 Za
SO
3.11.
    7.30 Za
   
NE
4.11.
31. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za
10.00 Za                                                                                                
   

Oznámení:

»  Kostelní sbírka dnešní neděle je na opravu varhan, upřímné Bůh odplať za Váš dar.

»  Odpoledne ve 14.hodin bude v kostele pobožnost za zemřelé s průvodem na hřbitov.

»  V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře na příští rok. Cena je 60,- Kč/kus.

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Adorace
  bude ve čtvrtek dopoledne do 11.00 hodin a večer od 20.00 do 21.00 hodin.

» V sobotu dopoledne od 9.00 hodin bude na faře brigáda, úklid v hospodářských
  budovách a vyvážení starých věcí, prosím ochotné muže, aby přišli pomoci.

» V sobotu se koná pouť v Týnci, od 17.15 modlitba sv. růžence, mše sv. a požehnání,
  pro cestu tam i zpět je možné využít linkového autobusu.

» Minulou neděli se konala kostelní sbírka na misie při které se vybralo 17.800,- Kč.
  Výtěžek z prodeje cukroví a koláčků byl 6.200,- Kč. Při odpoledním koncertu se na
  vstupném vybralo 11.600,- Kč. Tato částka bude použita na opravu varhan.
                                                                                          Upřímné Bůh odplať za Vaše dary!

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52