od 27.10. do 3.11. (44. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
27.10.
30.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Na úmysl dárce
10.00 Za Antonína a Annu Ciprysovy, staré rodiče,
rodinu Studénkovu a za dar zdraví pro živou rodinu
PO
28.10.
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů    
  8.00 Zádušní mše sv. za Petra Holobrádka,
bratra a rodiče s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
ÚT
29.10.
Památka bl. Marie Restituty Kafkové,
panny a mučednice
   
   
ST
30.10.
     
14.00 Pohřeb zemřelé Marie Uhrové
ČT
31.10.
    7.30 Za...
   

1.11.
Slavnost Všech svatých    
18.00 Za Rostislava Švirgu, rodiče z obou stran a za duše v očistci
SO
2.11.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   8.00 Za...
   
NE
3.11.
31. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za zemřelého Jana Uhra, rodiče, duše v očistci
a Boží ochranu pro živou rodinu
10.00 Za Marii Bartošovou se vzpomínkou na nedožité 100.
narozeniny, manžela, dva syny, zetě a celou živou a zemřelou  rodinu
   
Oznámení:

»  Kostelní sbírky minulé neděle (na misie) vynesly celkem 13 100,-Kč; prodej balíčků
    s cukrovím vynesl 6 900,-Kč. Dohromady jsme odeslali na Papežské misijní dílo
    v České republice 20 000,-Kč. Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» V úterý a ve středu mají děti podzimní prázdniny, výuka náboženství nebude.

» Ve čtvrtek a v pátek navštívím nemocné v jejich domovech, ve čtvrtek dopoledne   
    bude adorace do 11.00 hodin (rozpis), večer od 20.00 do 21.00 hodin, jste srdeč. zváni!

» Příští neděli budou kostelní sbírky na opravy kostela, upřímné Bůh odplať za Váš dar.

»  Dušičková pobožnost za zemřelé na místním hřbitově bude příští neděli (3.11.)
    v 15.00 hodin, pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci je zapotřebí
    splnění obvyklých podmínek (přijmout svátost smíření, svaté přijímání a modlitba.)
    Využijte příležitosti ke sv. smíření vždy půl hodiny před mší sv.

»  Nově přihlášení donátoři farnosti si mohou v sakristii vyzvednout keramický hrníček
    s logem Fondu Puls.

» Děkuji všem, kteří se zapojili do Batůžkového projektu, seznam potřebných věcí je
   u stolku pod kůrem. Pokud můžete nějakou věc nabídnout, zapište své jméno do listu

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52