říjen od 30. 10. do 6. 11. - 44. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

31. neděle v mezidobí  od 30. 10. do 6. 11. - 44. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
30. 10.
31. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie a dar víry pro celou rodinu
14.00 Dušičková pobožnost + 14.30 hod. průvod na hřbitov + 14.50 pokropení hrobů svěcenou vodou
PO
31. 10.
Pondělí 30. týdne v mezidobí nebo sv. Wolfganga, biskupa 18.00 příležitost ke svaté zpovědi
18.30 ! za Marii a Antonína Petrlovy, jejich rodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ÚT
1. 11.
Slavnost VŠECH SVATÝCH - doporučený svátek 18.00 příležitost ke svaté zpovědi
18.30 ! za Františka Straku, dvě manželky, syna Františka a jeho manželku, rodinu Markovičovu a Boží požehnání pro živou rodinu
ST
2. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 6.45 na úmysl papeže
7.30 za všechny věrné zemřelé
18.30 ! za Rostislava Švirgu se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí, rodiče z obou stran, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ČT
3. 11.
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí nebo sv. Martina de Porres, řeholníka 7.30 za všechny padlé v 1. a 2. světové válce
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod

4. 11.
Památka svatého Karla Boromejského, biskupa 17.30 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.00 za Jana Cipryse, jeho rodiče, duše v očistci a celou živou rodinu
18.35 ministrantská schůzka
SO
5. 11.
Sobota 31. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Františka Sklenáka, rodiče, rodiče Ciprysovy a syna
   
NE
6. 11.
32. neděle v mezidobí 8.00 za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
10.00 za Stanislava Helešice se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, jeho rodiče, rodiče Trpělkovy s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. října 2016:

Oznámení:

  • - sbírka na misie minulou neděli vynesla 14848,- Kč (loni 15 453,- Kč, přeloni 17 522,- Kč), za misijní jarmark jsme vybrali 6633,- Kč (loni 5 113,- Kč). Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci, budeme se modlit na úmysly svatého otce Františka. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer bude adorace od 20.00 hod. do 20.45 hod. Ve čtvrtek a v pátek dopoledne proběhne pravidelná návštěva našich nemocných a starých lidí.
  • - dnes odpoledne 30. 10. ve 14.00 hod. je dušičková pobožnost. Začneme v kostele (růženec a litanie za zemřelé a pak půjdemve ve 14.30 hod. průvodem na hřbitov. Na našem hřbitově se sejdeme u hlavního kříže ve 14.50 hod. ke krátké pobožnosti. Na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou a každý může jít ke hrobu svých blízkých. Zpovídání před dušičkovými dny bude také ještě v Po a Út, vždy večer přede mší svatou od 18.00 hod.
  • - tendo týden budou mše svaté večer po, út a st až v 18.30 hod., aby mohli přijít i ti, kdo chodí do práce a dříve nemohou. V pá bude mše svatá již normálně v 18.00 hod. Od dalšího následujícího týdne bude již zimní pořad bohoslužeb: po a st v 17.30 hod. a pá v 18.00 hod.

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52