říjen od 4. 10. do 11. 10. - 41. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

27. neděle v mezidobí  od 4. 10. do 11. 10. - 41. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
4. 10.
27. neděle v mezidobí 8.00 za Františka a Marii Šulákovy, jejich děti, vnuka Zdeňka, rodiče, duše v očistci a živou rodinu, s prosbou o dar zdraví
10.00 za Františka Straku, dvě manželky, syna Františka, Zdeňka Markoviče a jeho matku a dar zdraví a víry pro živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu; duchovní cvičení pro kněze
PO
5. 10
Pondělí 27. týdne v mezidobí    
- - - duchovní cvičení pro kněze
ÚT
6. 10.
Úterý 27. týdne v mezidobí nebo sv. Bruna, kněze    
   
ST
7. 10.
Památka Panny Marie Růžencové    
- - - duchovní cvičení pro kněze
ČT
8. 10.
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí - - - duchovní cvičení pro kněze
  setkání kněží z děkanství - 9.00 hod. mše svatá v Podivíně

9. 10.
Pátek 27. týdne v mezidobí nebo sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků nebo sv. Jana Leonardiho, kněze 18.30 za Marii a Antonína Gálovy, syna a staré rodiče s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro žijící rodinu
19.30 příprava na biřmování
SO
10. 10.
Sobota 27. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Oldřicha Poláčka na 10-ti letou památku, za rodiče a + a žijící rodinu
11.30 svatební obřad Lenka Chladová a Jiří Kovář
NE
11. 10.
28. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 Za Františku Svačinovu se vzpomínkou dvacátého výročí jejího úmrtí, manžela, syna, snachu, vnuka Romana a Boží požehnání pro žijící rodiny.
  HODY v Dubňanech

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 4. října 2015:

Jubilanti:

  • - 85 let se dožívá pan Pavel Švirga, ulice Nádražní

Oznámení:

  • - odjezd na farní pouť na Hostýn 10. 10. 2015 bude v 6.30 hod. od kostela. Cena za cestu je 250,- Kč, prosíme o urychlené zaplacení paní Uhrové Marii.
  • - všichni vedoucí, se těší na děti, které se zúčastnily farního tábora v Dřevohosticích. Setkáme se 10.9. v 15.00 hod na farním dvoře. Konec akce v 18.00 hod.

Modlitba papeže Františka ke Svaté rodině za Synodu

Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
nádheru pravé lásky
a na vás se s důvěrou obracíme.
Svatá Nazaretská rodino,
učiň i naše rodiny místy společenství
a večeřadly modlitby,
autentickými školami evangelia
a malými domácími církvemi.
Svatá Nazaretská rodino,
kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá
násilí, uzavřenost a rozdělení,
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,
brzy pozná útěchu a uzdravení.
Svatá Nazaretská rodino,
kéž příští biskupská synoda
dokáže ve všech vzkřísit vědomí
posvátného a neporušitelného charakteru rodiny
a její krásy v Božím plánu.
Ježíši, Maria, Josefe,
naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.

Papežská misijní díla – oslavy Misijní neděle 18. 10. 2015

  • - Prosíme děti, aby se jako loni, zapojily s maminkami, nebo babičkami do misijní neděle napečením cukroví. Napečené sladkosti prosím přineste v sobotu 17.10. v 15.30 na faru, kde se z cukroví nadělají balíčky. Cukroví se bude prodávat za dobrovolný příspěvek na misijní neděli 18.10. po raní mši svaté a před hrubou mší svatou....
  • - sledujte web https://www.missio.cz
 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52