říjen od 6. 10. do 13. 10. - 41 týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

27. neděle v mezidobí říjen od 6. 10. do 13. 10. - 41 týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
6. 10.

27. neděle v mezidobí

8.00 za farnost
10.00 za Ilju Koska se vzpomínkou patnáctého výročí jeho úmrtí, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro žijící rodinu
14.30 růženec a svátostné požehnání
PO
7. 10.
Památka Panny Marie Růžencové 18.00 za Marii Gálovu, manžela a syna s prosbou o zdraví a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
18.45 setkání farní rady
ÚT
8. 10.
Úterý 27. týdne v mezidobí    
   
ST
9. 10.
Středa 27. týdne v mezidobí nebo sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků nebo sv. Jana Leonardiho, kněze    
18.00 za Jaroslava Šestáka, oboje rodiče a žijící rodinu
ČT
10. 10
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí mše sv. není mše svatá v Lanžhotě nebude - kněžská rekolekce ve Valticích, začínáme v 9.00 hod mší svatou v Hlohovci !
  pohřeb P. Františka Kozára v 15.30 hod. v Mikulčicích

11. 10.
Pátek 27. týdne v mezidobí    
18.00 za živou a zemřelou rodinu Švástovu a Grůzovu a celý rod - mše svatá zaměřená pro rodiče a děti
SO
12. 10.
Sobota 27. týdne v mezidobí nebo sv. Radima, biskupa mše sv. není mše svatá nebude je farní pouť na sv. Hostýn - odjezd autobusu bude ráno již 6.30 hod.
  udílení svátosti křtu
NE
13. 10.
28. neděle v mezidobí 8.00 za Antonína Maděřiče, dvoje rodiče, za zemřelou a žijící rodinu a duše v očistci
10.00 za Bohumila Straku, Marii Bartošovou, oboje rodiče a za dar zdraví pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 6. října 2013:

Jubilanti:

 • - 70 let se dožila paní Marie - Jiřina Janulíková, ulice Nová
 • - 50 let společného života oslavili manželé Božena a Antonín Hrubých, ulice Sokolská

Oznámení:

 • - v pondělí po mši svaté bude pravidelné setkání farní rady. Prosím členy farní rady, aby si připravili návrhy pro pastorační program v naší farnosti pro příští rok 2013 - 2014.
 • - v sobotu 12. 10. 2013 odjíždíme od kostela ráno v  6.30 hod. na farní pouť na Svatý Hostýn, návrat okolo 16.00 hod.
 • - příští neděli 13. října 2013 bude pravidelná sbírka na opravy našeho lanžhotského kostela, tentokrát na mříž v kostele. Děkujeme za vaši štědrost.
 • - v zákristii jsou již kalendáře s křesťanskými svátky - cena 60,- Kč. Kalendář na čtení 85,- Kč. Prosíme vyzvedněte si je co nejdříve, nejlépe ihned.
 • - každý pátek je mše svatá pro děti a rodiče - povinná pro děti, které chtějí jít v tomto školním roce k 1. sv. přijímání. Ostatním školákům se vřele doporučuje.

Majetkové vyrovnání

 • Obdrželi jsme přehled nemovitého majetku s vyznačením parcel způsobilých k vydání podle zákona o majetkovém vyrovnání. Tento majetek Biskupství brněnské identifikovalo jako původní majetek právnických osob, jejichž právním nástupcem je naše farnost.
 • Přehled je uspořádán dle původních historických církevních právnických osob.
 • K jednotlivým historickým právnickým osobám je uveden seznam původních nemovitostí s údaji „Katastr“, „Parcela“ a „Druh pozemku“. Ke každé původní nemovitosti jsou následně uvedeny nemovitosti, které byly identifikovány v aktuální evidenci katastru nemovitostí, s údajem o současném vlastníkovi. Tyto zasahují zcela nebo z části do původních církevních pozemků, a v takovém rozsahu budou vydávány. V praxi tedy může nastat případ, že nebude vydán celý pozemek (•), ale pouze jeho část, která se „kryje“ s původně církevním pozemkem.
 • Ty nemovitosti, které mohou být předmětem vydání dle zákona 428/2012 Sb., jsou v seznamu označeny červeným puntíkem (•) ve sloupci K RESTITUCI.
 • Duchovní správa prosí pamětníky, aby se k tomu vyjádřili. Děkujeme. V úterý musíme požadavky k navrácení majetku odeslat na biskupství k dalšímu zpracování. Děkujeme.
   

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52