říjen od 7. 10. do 14. 10. - 41. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

27. neděle v mezidobí - říjen od 7. 10. do 14. 10. - 41. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
7.10.
27. neděle v mezidobí památka Panny Marie Růžencové 8.00 za farnost
10.00 za Boženu Bartošovu, celou zemřelou rodinu a za ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Týnec 14.30 hod. Mariánský hymnus Akatihistos; 15.00 hod. liturgie sv. Jana Zlatoústého
PO
8.10.
Pondělí 27. týdne v mezidobí    
18.00 za Jana Prajku, manželku Annu, syna Jana a Miroslava a celou zemřelou i žijící rodinu
ÚT
9.10.
Úterý 27. týdne v mezidobí nebo sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků nebo sv. Jana Leonardiho, kněze ---  
   
ST
10.10.
Středa 27. týdne v mezidobí 18.00 za Terezii Zonygovu, sourozence, jejich rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
18.45 setkání nad Biblí na faře I. skupina
ČT
11.10.
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí mše nebude ! Rekolekce, mše svatá bude ve Valticích v 9.00 hod.
19.00 setkání nad Biblí na faře II. skupina

12.10.
Pátek 27. týdne v mezidobí nebo sv. Radima, biskupa    
18.00 za Jaroslava Šestáka, oboje rodiče a žijící rodinu - mše svatá pro rodiče a děti
SO
13.10.
Sobota 27. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za duchovního otce Františka Beneše, sestru a duše v očistci
11.00 udílení svátosti křtu
NE
14.10.
28. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Jana Mráze a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 7. října 2012:

Jubilanti:

  • - 50 let společného života oslavili manželé Ludmila a František Gajdových, ulice Vinohrady

Oznámení:

  • - příští neděli bude pravidelná sbírka na splátku půjčky městu!
  • - připomínáme tento pátek je pravidelná mše svatá pro rodiče a děti. Prosíme školáky, aby nezapoměli vzít s sebou i své kamarády.
  • - příští neděli bude hrubá mše svatá zaměřená zvláště pro rodiče a děti.
  • - ve středu po mši svaté (po změně času již v 18.15) a ve čtvrtek v 19.00 hod. začneme pravidelná setkání na biblí. Tak jako na začátku roku budou dvě skupiny. Setkání budou 1x za 14 dní do adventu pak po novém roce do velikonoc. Zváni jsou všichni, i ti kdo v minulém roce z časových důvodů nemohli. Den i čas setkání lze ještě upřesnit podle možností zájemců.
  • - prosíme biřmovance , kteří půjdou v Podívíně ke svátosti biřmování, aby přišli na některé z biblických setkání. Je třeba doladit biřmovací lístky, které se odevzdávají v místě biřmování.

Zahájení roku víry v brněnské diecézi

  • - Svatý otec Benedikt XVI. 16. října 2011 oznámil, že při příležitosti 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu (11. října 1962) vyhlásí Rok víry. Rok víry papež slavnostně zahájí ve čtvrtek 11. října 2012 a ukončí 24. listopadu 2013 na slavnost Krista Krále. Při této příležitosti Svatý stolec zveřejnil apoštolský list "motu proprio" Porta fidei, ve kterém Benedikt XVI. podrobněji představuje důvody vyhlášení Roku víry. Podobný Rok víry vyhlásil v roce 1967 také Boží služebník Pavel VI. a to u příležitosti 1900. výročí mučednictví apoštolů Petra a Pavla. V brněnské diecézi Rok víry zahájí biskup Vojtěch pontifikální bohoslužbou v pátek 12. října 2012 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla. Podrobnosti budou zveřejněny později. Více ve zprávě TS ČBK
  • - Tex nóty k roku víry

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52