od 7.10. do 14.10. (41. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
7.10.

 

27. neděle v liturgickém mezidobí

  8.00 Za živou a zemřelou rodinu Benešovu
10.00 za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu
s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
   
PO
8.10.
     
   
ÚT
9.10.
     
   
ST
10.10.
     
18.30 Za Annu Škápíkovu se vzpomínkou 5.výročí úmrtí,
manžela, zetě a celou živou rodinu
ČT
11.10.
  7.30 Za vnuka Patrika
   

12.10.
     
18.30 Za Hanu Třetinovu, manžela Zdeňka,
rodiče z obou stran a duše v očistci
SO
13.10.
   7.30 Za...
   
NE
14.10.

 

28.neděle v liturgickém mezidobí

  8.00 Za Růženu a Antonína Bartošovy,
syna Františka a rodiče z obou stran
10.00 Za Milana Ryčovského se vzpomínkou 20. výročí úmrtí,
rodiče, staré rodiče z obou stran, dar zdraví
a Boží požehnání pro celou živou rodinu                       
   

Oznámení:

» Kostelní sbírky minulé neděle (do fondu na podporu kněží a pastorace brněnské
   diecéze) vynesly celkem 12 400,-Kč. Upřímné Bůh odplať za Váš dar! Děkuji také
   novým donátorům farnosti, kteří se přihlásili do velké rodiny malých dárců.

»  Od anonymních dárců jsme obdrželi dvakrát 2000,-Kč a pětkrát 200,-Kč věnovaných
    na opravu varhan. Dárcům ať Pán Bůh odplatí jejich štědrost!

»   V pondělí mše sv. nebude - studium na Vranově u Brna.

»  Ve čtvrtek se koná setkání kněží břeclavského děkanství – rekolekce, zahájení je
     v 9.00 hodin mší svatou v kostele v Podivíně.

» V sobotu ve 13.00 hodin bude v kostele svatební obřad bez mše sv. Svátost manželství
   uzavírají pan Oldřich Vdoleček a slečna Jana Krevňáková.

»  Příští neděli večer v 18.00 hodin je možnost na faře shlédnout film Zrození hrdiny
 
  od režiséra Mela Gibsona. Všichni jste srdečně zváni!

»  V pondělí (15.10.) po mši sv. v 19.15 hodin bude setkání členů farní pastorační rady  
     na faře.

»   V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře 2019 (dva druhy) za 60,-Kč/kus.

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52