říjen od 9. 10. do 16. 10. - 41. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB

28. neděle v mezidobí říjen od 9. 10. do 16. 10. - 41. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba

NE

9.10.
 

28. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Růženu a Ludvíka Škrobáčkových, duše v očistci a celou žijící a zemřelou rodinu
14.30 říjnová pobožnost a svátostné požehnání
PO
10.10
Pondělí 28. týdne v mezidobí    
  ---
ÚT
11.10.
Úterý 28. týdne v mezidobí    
  ---
ST
12.10.
Středa 28. týdne v mezidobí nebo památka sv. Radima, biskupa    
  ---
ČT
13.10.
Čtvrtek 28. týdne v mezidobí   ---
   

14.10.
Pátek 28. týdne v mezidobí    
18.00 za Milana Ryčovského, otce, dvoje staré rodiče, Vojtěcha Gergela a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
SO
15.10.
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve  18.00 za Františka Sklenáka, rodiče Ciprysovy, Ludvíka Cipryse a žijící rodinu
   
NE
16.10
29. neděle v mezidobí 8.00 za Františka Třetinu, manželku, syna a žijící rodinu
10.00 za rodiče Třetinovy a rodinu Uhlířovu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

 

Příležitostná oznámení v neděli 9. 10. 2011:

Významného životního jubilea se dožila:

  • 75 let paní Anna Šestáková, ulice Gagarinova

Oznámení:

  • Děti mají na stolku obrázky z neděle a světce týdne.
  • Text Nedělní liturgie a ohlášek máte na obvyklých místech k rozebrání, rovněž jsou tam lístky na zapisování mší svatých na rok 2012. Upozorňuji, že intence na mše svaté se budou zapisovat na dobu od 1. ledna do 30. dubna 2012. Proto si vězměte lístky pouze ti, kteří chcete v tomto termínu nechat zapsat úmysl mše svaté. Budeme to dělat tak, že vždy na 4 měsíce dopředu napíšeme úmysly, aby v případě přesunů se daly využít volné termíny. O datumu zapisování úmyslů budete vždy předem informováni.
  • Příští neděli bude pravidelná sbírka na splátku půjčku na opravu věže kostela
  • Kulturní komise města vás zve v sobotu 15. října na divadelní představení Veselé paničky Windsorské, které sehraje divadlo Bedřicha Kaněry při Obchodní akademii Břeclav, kde hrají i studenti z Lanžhota. Začátek je v 19 hodin, vstupné 50Kč. Také mše svatá byla v tento den přeložena na večer, abyste využili možnosti ze mše svaté jít na tuto kulturní akci.
  • V pátek v 17.00 hod. je zkouška scholy na faře.
  • Školáci, které učí v náboženství pan farář (3-9) nemejí tento týden náboženství.
  • Po desáté mši svaté v 11.00 hod. se budou vydávat fotky a DVD z biřmování.

Vyúčtování příjmů a výdajů na slavnost kněžského svěcení a primiční mši svatou P. Miroslava Prajky:

Příjmy   Poznámka
3 měsícní sbírky v kostele 75.500,- Kč  
příspěvky dárců 89.000,- Kč  
sbírka 9. a 10. 9. 83.203,- Kč  
CELKEM PŘÍJMY 247.703,- Kč  

 

Výdaje   Poznámka
koberec do kostela
26.520,- Kč  
položení koberce  3.000,- Kč  
brožurka 6.066,- Kč (papír + barva)
nákup v papírnictví   613,- Kč (krabičky, paoír, folie, kelímky ...)
červený ornát  5.000,- Kč  
zapůjčení podia 12.000,- Kč  
příslušenství ke kobercům    819,- Kč (lepící páska)
práce s plošinou  6.000. Kč (při stavění a demontáži podia)
nafta  1.000,- Kč (přeprava křesla, lavi, auto zdarma)
dopravní značení 15.600,- Kč  
květiny 10.000,- Kč (+ příslušenství na výzdobu)
ostatní výdaje  1.113,- Kč (miner.vody, potřeby pro liturgii)
ozvučení + kamera 40.000,- Kč  
CELKEM VÝDAJE 127.731,- Kč  

 

Zůstatek 119.972 ,- (120.000,-) předali manželé Radmila a Pavel Bartošovi P. Miroslavu Prajkovi.

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52