srpen od 10. 8. do 17. 8. - 33. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

19. neděle v mezidobí od 10. 8. do 17. 8. - 33. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
10. 8.
19. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Boryovu, manžela a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
10.00 za Romana Kurtulíka, oboje rodiče, žijící i zemřelou rodinu a duše v očistci
   
PO
11. 8.
Památka sv. Kláry, panny    
18.30 za Jakuba Tučka, manželku Františku, syna Ladislava, rodinu Gergelovu a za celou žijící rodinu a duše v očistci
ÚT
12. 8.
Úterý 19. týdne v mezidobí nebo sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice    
   
ST
13. 8
Středa 19. týdne v mezidobí nebo sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků    
18.30 za Ludmilu Škrobáčkovu se vzpomínkou pátého výročí úmrtí, manžela Vojtěcha a celou zemřelou a živou rodinu
ČT
14. 8.
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 7.30 za farnost z neděle 17.8.
   

15.8.
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - doporučený svátek    
18.30 za Miroslava Slámu, oboje rodiče a celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
SO
16. 8.
Sobota 19. týdne v mezidobí nebo sv. Štěpána Uherského   úklid kostela - 7. skupina
11.00 svatební mše svatá Vladan Tichý a Pavla Švirgová
12.30 svatební obřad Zdeněk Ciprys a Klára Nešporová
NE
17. 8.
20. neděle v mezidobí 8.00 za Zitu Svačinovu se vzpomínkou desátého výročí jejího úmrtí, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Jana Rabušice, rodiče Vlkovy a Rabušicovy, duše v očistci s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 10. srpna 2014:

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52