od 12.8. do 19.8. (33. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
12.8.
19. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za  Vojtěcha Škrobáčka se vzpomínkou
nedožitých 100. narozenin, manželku Ludmilu,
rodiče z obou stran, zetě s prosbou o Boží požehnání
pro živé rodiny
10.00 Za Romana Kurtulíka, oboje rodiče,
živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
PO
13.8.
     
18.30 Za Růženu Bartošovu se vzpomínkou 15. výročí úmrtí,
manžela Jana, celou živou a zemřelou rodinu
ÚT
14.8.
Památka
sv. Maxmiliána Marie Kolbeho
kněze a mučedníka
 
   
   
ST
15.8.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie    
18.30 Za Marii Bartošovu se vzpomínkou 3.výročí úmrtí,
manžela Cyrila, celou živou a zemřelou rodinu
ČT
16.8.
    7.30 Za farní společenství
   

17.8.
     
18.30 Za Ladislava Straku, manželku Annu, staré rodiče,
 s prosbou k Panně Marii o ochranu a dar zdraví pro živou rodinu
SO
18.8.
   16.00 pohřeb pana Jana Kubištíka
   
NE
19.8.
20. neděle v liturgickém mezidobí  8.00 Za Marii Petrlovu se vzpomínkou 10. výročí úmrtí,
celou živou a zemřelou rodinu
10.00 Za   Ludvíka Bartoše, rodiče z obou stran,
dar víry a Boží požehnání pro živou rodinu

Oznámení:

»  Při kostelní sbírce minulé neděle (na opravu varhan) se vybralo 20 100,-Kč , 
    upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» V sakristii je posledních deset kusů stolních kalendářů 2019 na podporu stavby
   kostela v Brně – Lesné.

» Na stolku u východu kostela je podpisový arch k petici na podporu manželství,
  kterou se autoři obrací na senát a parlament ČR, aby přijali ústavní zákon, kterým
  bude stanoveno, že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou
  zákonů a manželství bude definováno jako trvalý svazek muže a ženy.
Petice se
  vymezuje proti uzákonění uzavírat manželství mezi osobami stejného pohlaví. Je
  možné ji podepisovat do konce měsíce srpna.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52