od 11.8. do 18.8. (33. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
11.8.
19. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Ludmilu Škrobáčkovou se vzpomínkou 10. výročí úmrtí,
manžela Vojtěcha, zetě, celou zemřelou rodinu
a dar zdraví pro živou rodinu
10.00 Za Marii Boryovu, manžela, oba bratry a rodiče Michalicovy  
PO
12.8.
     
18.30 Za pana Ing. Josefa Švástu, rodinu a duše v očistci
ÚT
13.8.
     
   
ST
14.8.
Památka
sv. Maxmiliána Marie Kolbeho
kněze a mučedníka
   
18.30 Za Josefa Veselského u příležitosti 30.výročí úmrtí
ČT
15.8.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie    
 18.30 Za Marii Bartošovou, manžela Cyrila
a celou živou a zemřelou rodinu

16.8.
     
18.30 Za Ludmilu Třetinovou, rodinu Bartošovu,
Třetinovu a celou živou rodinu 
SO
17.8.
   7.30 Na vlastní úmysl
   
NE
18.8.
20. neděle v liturgickém mezidobí  8.00 Za Marii Petrlovou a za celou živou a zemřelou rodinu
10.00 Za rodiče Mayerovy, dceru, zetě, oboje staré rodiče
s prosbou o zdraví pro celou živou rodinu              
Oznámení:

» Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 700,-Kč, 500,-Kč a 100,-Kč, třikrát
   200,-Kč věnovaných na potřeby kostela. Ženy, které se starají o úklid kostela věnovaly
   1300,-Kč na opravy kostela. Všem štědrým dárcům upřímné Bůh odplať!

» V týdnu od 19.8. do 24.8. plánuji být na dovolené v jižních Čechách, bohoslužby
   v tomto týdnu ve farnosti nebudou.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52