srpen od 19. 8. do 26. 8. - 34. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

20. neděle v mezidobí - srpen od 19. 8. do 26. 8. - 34. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
19.8.
20. neděle v mezidobí 8.00 za farnost 
10.00 za Romana Kurtulíka, oboje rodiče, žijící i zemřelou rodinu a duše v očistci 
   
PO
20.8.
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve    
  ---
ÚT
21.8.
Památka sv. Pia X., papeže    
  ---
ST
22.8.
Památka Panny Marie Královny    
18.30 společná modlitba svatého růžence
ČT
23.8.
Čtvrtek 20. týdne v mezidobí nebo sv. Růženy z Limy, panny   ---
   

24.8.
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola    
18.30 společná modlitba svatého růžence
SO
25.8.
Sobota 20. týdne v mezidobí nebo sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků nebo sv. Ludvíka nebo sv. Josefa Kalasanského, kněze nebo sobotní památka Panny Marie   ---
   
NE
26.8.
21. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za 60ti leté jubilanty, dar zdraví a ochranu Panny Marie do dalších let
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. srpna 2012:

Oznámení:

  • - dnes je sbírka na splátku půjčky na opravu střechy kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - během nepřítomnosti duchovního otce (dovolená) se v tomto týdnu obracejte s žádostí o pohřeb na otce Slavoje Alexu do Tvrdonic, tel.: 511 111 733.

Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a druhů

  • - dne 10. 5. 2012 papež Benedikt XVI. podepsal dekret o mučednictví Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a druhů, františkánů od kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Tím oficiálně otevřel cestu k jejich prohlášení za blahoslavené. V současnosti se očekává ze strany Apoštolského stolce potvrzení navrženého data blahořečení, a to 13. 10. 2012. Slavnostní liturgie, při níž k blahořečení františkánských řeholníků dojde, proběhne v pražské katedrále.
  • Komunita františkánů osídlila pobořený konvent Panny Marie Sněžné v Praze v roce 1604 za vlády císaře Rudolfa II. a zhruba do roku 1610 konvent i kostel obnovila. Dne 15. 2. 1611 došlo ke vpádu vojska Leopolda Habsburského do Prahy (tzv. vpád pasovských). Vojsko, které mělo v zásadě upevnit slábnoucí pozici císaře a už během svého postupu k Praze vyvolávalo pobouření tím, jak se chovalo barbarsky, obsadilo rychle Malou Stranu a snažilo se proniknout na druhý břeh Vltavy. Vzniklé napětí a ohrožení místních obyvatel na Starém a Novém Městě pražském i těch, kdo se do většinově nekatolické Prahy stáhli před postupujícím vojskem, přerostlo v ex-plozi extrémního radikalismu. Ten vyústil v napadení některých katolických klášterů, v nichž došlo k rabování a někde i ke krveprolití. Nejvýraznější obětí vraždění se stala právě komunita františkánů, kterou tvořili bratři různých částí Evropy (čtyři Italové, Španěl, Francouz, Holanďan, Němci a Češi). Čin byl později všeobecně odsouzen, a to ze strany jak katolíků, tak protestantů. Pohnuté události spojené s vpádem pasovských a mu-čednictvím čtrnácti františkánů jsou mementem, dnes poněkud pozapomenutým, jež však může po čtyřech staletích napomoci hlubšímu porozumění některým histo¬rickým ranám v soužití katolíků a nekatolíků a k jejich uzdravování. Pro naši církev je toto blahořečení významnou duchovní událostí, kdy bude v osobách blahořečených bratří před oči všech věřících vyzdvižen mimořádný příklad věrnosti víře a osobnímu poslání, střízlivé ochoty k oběti vlastního života i pokojného přijetí utrpení a smrti a kdy se také budou moci dotknout tajemství společenství svatých, které hlouběji odhaluje cíl životní pouti každého člověka.
  • Provincie bratří františkánů a Arcibiskupství pražské zvou všechny věřící Čech a Moravy k účasti na této slavností chvíli. V této souvislosti vydaly Paulínky knihu Klementa Minaříka, OFM, Pražští mučedníci, která je rozšířena o antologii historických textů vážících se k této události.
  • Knihu je možno objednat i ve větším počtu – viz https://www.paulinky.cz.
  • Dle sdělení sekretariátu ČBK

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52