od 19.8. do 26.8. (34. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
19.8.
20. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Marii Petrlovu se vzpomínkou 10. výročí úmrtí,
celou živou a zemřelou rodinu
10.00 Za Ludvíka Bartoše, rodiče z obou stran,
za dar víry a Boží požehnání pro živou
PO
20.8.
Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve
   
18.30 Za Josefa Uhra, manželku Terezii, celou zemřelou rodinu,
za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚT
21.8.
Památka sv. Pia X., papeže    
   
ST
22.8.
Památka Panny Marie Královny    
18.30 Za Annu a Štěpána Pyskatých, syna,
duše v očistci s prosbou o zdraví pro živou rodinu
ČT
23.8.
    7.30 Na úmysl dárce
   

24.8.
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola    
18.30 Za Terezii Blažkovou se vzpomínkou 40. výročí úmrtí,
manžela, dceru a syna a živou rodinu
SO
25.8.
    7.30 Za živé i zemřelé osmdesátileté jubilanty s poděkováním
za udělené dary a milosti s prosbou o Boží požehnání do dalších let
   
NE
26.8.
21. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za farní společenství
10.00 Za Jana Tučka, oboje rodiče, celé zemřelé rodiny
a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

Oznámení:

 » V sakristii je posledních pět kusů stolních kalendářů 2019 na podporu stavby
    kostela v Brně – Lesné.

»  Příští neděli bude kostelní sbírka na opravu varhan, upřímné Bůh odplať za Váš dar!

»  Setkání členů farní pastorační rady se uskuteční v pondělí 27.8. v 19.15 hodin na faře.

» Využívejte příležitostí přijmout svátost smíření před lanžhotskými hody v neděli,
   v pondělí, ve středu a v pátek vždy půl hodiny před mší sv.

» Na stolku u východu kostela je podpisový arch k petici na podporu manželství,
  kterou se autoři obrací na senát a parlament ČR, aby přijali ústavní zákon, kterým
  bude stanoveno, že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou
  zákonů a manželství bude definováno jako trvalý svazek muže a ženy.
Petice se
  vymezuje proti uzákonění uzavírat manželství mezi osobami stejného pohlaví. Je
  možné ji podepisovat do konce měsíce srpna. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52