od 18.8. do 25.8. (34. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
18.8.
20. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za 
10.00 Za
PO
19.8.
     
18.30 Za
ÚT
20.8.
Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve
   
   
ST
21.8.
Památka sv. Pia X., papeže    
18.30 Za
ČT
22.8.
Památka Panny Marie Královny   7.30 Za
   

23.8.
     
18.30 Za 
SO
24.8.
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola   7.30 Za 
   
NE
25.8.
21. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za 
10.00 Za                                                                                                      

Oznámení:

 » V sakristii je posledních pět kusů stolních kalendářů 2019 na podporu stavby
    kostela v Brně – Lesné.

»  Příští neděli bude kostelní sbírka na opravu varhan, upřímné Bůh odplať za Váš dar!

»  Setkání členů farní pastorační rady se uskuteční v pondělí 27.8. v 19.15 hodin na faře.

» Využívejte příležitostí přijmout svátost smíření před lanžhotskými hody v neděli,
   v pondělí, ve středu a v pátek vždy půl hodiny před mší sv.

» Na stolku u východu kostela je podpisový arch k petici na podporu manželství,
  kterou se autoři obrací na senát a parlament ČR, aby přijali ústavní zákon, kterým
  bude stanoveno, že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou
  zákonů a manželství bude definováno jako trvalý svazek muže a ženy.
Petice se
  vymezuje proti uzákonění uzavírat manželství mezi osobami stejného pohlaví. Je
  možné ji podepisovat do konce měsíce srpna. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52