od 19.8. do 26.8. (34. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
19.8.
20. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Marii Petrlovu se vzpomínkou 10. výročí jejího úmrtí, celou zemřelou a žijící rodinu
10.00 Za Ludvíka Bartoše, rodiče z obou stran, za dar víry a Boží požehnání pro živou rodinu                                                                                            
PO
20.8.
Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve
   
18.30
Za Josefa Uhra, manželku Terezii, celou zemřelou rodinu a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚT
21.8.
Památka sv. Pia X., papeže    
   
ST
22.8.
Památka Panny Marie Královny    
18.30 Za Annu a Štěpána Pyskatých, syna, duše v očistci s prosbou o zdraví pro živou rodinu
ČT
23.8.
    7.30 Na úmysl dárce
   

24.8.
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola    
18.30 Za Terezii Blažkovou se vzpomínkou 40. výročí úmrtí, manžela, dceru a syna a živou rodinu
SO
25.8.
    7.30 Za živé i zemřelé osmdesátileté jubilanty s poděkováním za udělené dary a milosti a prosbou o Boží požehnání do dalších let
   
NE
26.8.
21. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za farní společenství
10.00
Za Jana Tučka, oboje rodiče, celé zemřelé rodiny a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
                                                                                     

Oznámení:

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52