srpen od 23. 8. do 30. 8. - 35. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

21. neděle v mezidobí  od 23. 8. do 30. 8. - 35. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
23. 8.
21. neděle v mezidobí 8.00 za Vojtěcha Škrobáčka se vzpomínkou 35. výročí jeho úmrtí, manželku Ludmilu, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
10.00 za Ludvíka Bartoše, vnuka, rodiče, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar víry pro živou rodinu
   
PO
24. 8.
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola    
18.30 za živé a zemřelé spolužáky ročníku 1949-1950
ÚT
25. 8.
Úterý 21. týdne v mezidobí nebo sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků nebo sv. Ludvíka nebo sv. Josefa Kalasanského, kněze    
  14.00 pohřeb v Brně na Petrově P. Jana Kabeláče
ST
26. 8.
Středa 21. týdne v mezidobí     
18.30 za Annu a Štěpána Pyskatých, syna, staré rodiče a duše v očistci
ČT
27. 8.
Památka sv. Moniky 7.30 farnost z neděle 23.8.
   

28. 8.
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve    
18.30 za Ladislava Straku, manželku Annu, dvoje staré rodiče a duše v očistci
SO
29. 8.
Památka Umučení sv. Jana Křtitele 7.30 za farnost z neděle 30.8.
  pouť fodin ve Žďáre nad Sázavou - viz plakátek na vývěsce v kostele
NE
30. 8.
22. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Štvrteckou se vzpomínkou pátého výročí úmrtí a celou zemřelou a živou rodinu
10.00 za Marii Uhrovu, otce, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro žijící rodinu; na závěr mše požehnání žákům na začátku školního roku
  od 16.00 hod. setkání kněží

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 23. srpna 2015:

Oznámení:

  • - příští sobotu po mši svaté bude velký úklid kostela před HODY, prosíme přijďte v co největším počtu, dříve se skončí s úklidem. Děkujeme.
  • - příští neděli při hrubé mši svaté se budeme modlit a vyprošovat Boží požehnání pro naše školáky. Při mši svaté budou zpívat a nácvik scholičky bude na faře od 9.00 hod. Na faru do scholičky jsou zvané i nové děti, které loni ještě nemohli chodit zpívat.
  • - Již 12. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou proběhne pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 29. srpna 2015 od 9.00 do cca 16.00 hodin v duchu motta: "Naším posláním je láska".

Setkání redaktorů farních časopisů

  • Pravidelné setkání redaktorů farních časopisů brněnské diecéze s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem proběhne v sobotu 26. 9. 2015. V 9:30 hodin zahájí setkání otec biskup bohoslužbou v kapli katedrály sv. Petra a Pavla. Po ní bude následovat další program v prostorách biskupství. V příspěvcích hostů se bude diskutovat o tiskovém zákoně a farních časopisech z pohledu právníka, farní časopisy se představí ohlédnutím do historie očima vedoucí diecézního archivu a o radostech i problémech redakční práce se bude besedovat s jednatelem časopisu IN! a Tarsicius. Prosím duchovní správce, aby o setkání informovali redaktory ve svých farnostech. Farní redaktoři mohou nahlásit svou účast nejpozději do 15. 9. 2015 na e-mailovou adresu .

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52