srpen od 25. 8. do 1. 9. - 35. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

21. neděle v mezidobí od 25. 8. do 1. 9. - 35. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
25. 8.
21. neděle  v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Josefa Říhu, oboje rodiče, za dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   
PO
26. 8.
Pondělí 21. týdne v mezidobí nebo sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků nebo sv. Ludvíka nebo sv. Josefa Kalasanského, kněze 16.30 příprava rodičů před křtem
18.30 za Ladislava Straku, manželku Annu, rodiče a duše v očistci
ÚT
27. 8.
Památka sv. Moniky    
   
ST
28. 8.
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 15.30 pohřeb v Dubňanech
18.00 příležitost ke svátosti smíření pro školáky
18.30 za Marii Štvrteckou, manžela, syna, snachu a za dar zdraví a Božího požehnání pro celou žijící rodinu
ČT
29. 8.
Památka Umučení sv. Jana Křtitele 7.30 na úmysl dárce (Sr.Th.)
   

30. 8.
Pátek 21. týdne v mezidobí 18.00 příležitost ke svátosti smíření pro školáky
18.30 za Romana Kurtulíka, oboje rodiče, žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
SO
31. 8.
Sobota 21. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za zemřelé rodiče a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   
NE
1. 9.
22. neděle v  mezidobí 8.00 za Miloslava Trčku, fotbalistu, se vzpomínkou pátého výročí jeho úmrtí a duše v očistci
10.00 za farníky
11.00 udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 25. srpna 2013:

Oznámení:

  • - příští neděli 1. září po ranní mši svaté, před hrubou a po hrubé mši svaté budou zapisovány úmysly mší svatých na měsíce říjen, listopad, prosinec.
  • - duchovní správa prosí rodiče, aby přihlásily své děti v novém školním roce do výuky náboženství. Náboženství se vyučuje od 1. třídy až do 9.třídy. I středoškoláci si mohou domluvit hodiny náboženství na faře. Přihlášky jsou vzadu na stolečku u vchodu do kostela, přihlášku je možné vhodit do schránky na faře, nebo ji přinést do sakristie. Děkujeme.
  • - výuka náboženství bude letos jako v minulém šk. roce v pondělí 3. - 9. tř. a ve středu 1. a 2. třída.
  • - ve středu a v pátek od 18.00 hod. budou mít naši školáci a studenti příležitost ke svátosti smíření před začátkem školního roku.
  • - příští neděli v 9.00 hod. začínají nácviky dětské "scholičky" na faře. Jsou zváni všichni školáci, které baví zpívat. Budeme rádi, když přijdou i ti, co v minulém školním roce nemohli.
  • - Potáborové setkání bude příští sobotu 31. srpna v 9.30 hod. na faře v Lanžhotě. Děti si s sebou vezmou pohodlnou obuv, do batůžku menší svačinku a pití. Program bude až do večera (19.00 hod.) Organizátoři farního tábora v Kněždubu se na všechny děti i dospělé těší.
  • - na farní úřad přišla nabídka k objednání knížky o Svatém Otci. Knížku k prohlédnutí i objednací lístek máte vzadu na stolečku. Knížka je nabízena za zvýhodněnou cenu 174,- Kč. (tedy 30% sleva). Kdo má zájem může si ji objednat.

Manželské ohlášky:

V září hodlají uzavřít manželství ve farnosti sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích Michaela Prajková, bytem Lanžhot a Josef Čejka, bytem České Budějovice. Prosíme, komu je známa překážka bránící platně uzavřít manželství před církví a před Bohem, aby to neprodleně oznámili na farním úřadě. Děkujeme. 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52