srpen od 26. 8. do 2. 9. - 35. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

21. neděle v mezidobí - srpen od 26. 8. do 2. 9. - 35. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
26.8.
21. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za 60-ti leté jubilanty, dar zdraví a ochranu Panny Marie do dalších let
   
PO
27.8.
Památka sv. Moniky    
mše svatá nebude ---
ÚT
28.8.
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve    
  ---
ST
29.8.
Památka Umučení sv. Jana Křtitele    
18.30 za Ladislava Straku, manželku, rodiče Ciprysovy, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
ČT
30.8.
Čtvrtek 21. týdne v mezidobí 7.30 za farnost z neděle 2. 9.
   

31.8.
Pátek 21. týdne v mezidobí    
18.30 za Marii Štvrteckou, manžela, syna a snachu, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
SO
1.9.
Sobota 21. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 18.00 Mariánské večeřadlo
18.30 za Jana Tučka, rodiče, rodiče Hrubých a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
NE
2.9.
22. neděle v mezidobí 8.00 za Ludmilu Kubištíkovu, rodinu Anderlovu, Trubačovu a Kubištíkovu
10.00 za Josefa Říhu,oboje rodiče s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
14.30 Svátostné požehnání na začátek školního roku

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 26. srpna 2012:

Jubilanti:

  • - 90 let se dožila paní Květoslava Uhlířová, ulice Nová
  • - 75 let se dožila paní Anna Straková, ulice Masarykova

Oznámení:

  • Zahájení školního roku - v pondělí 3. 9. při mši svaté ráno v 7.30 hod. budeme vyprošovat našim školákům pomoc a světlo Ducha Svatého a bude zároveň požehnání školních aktovek. Na mši svatou jsou zváni všichni školáci. Tento týden budu vždy 30 minut před mší svatou ve zpovědnici, aby se naši školáci a studenti mohli na začátek školního roku připravit i dobrou svátostí smíření a vyprosit si tak Boží požehnání.
  • - při sbírce na opravu kostela se minulou neděli vybralo 23 923,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - prosíme rodiče, kteří ještě nepřihlásili své děti do náboženské výchovy, aby přihlášky, kteřé jsou vzadu na stolečku odevzdali začátkem školního roku. Je třeba podle přihlášených dětí domluvit vyuku. Děkujeme.

Biblický kurz Jeremiáš a Lukášovo evangelium

  • - pastorační středisko brněnské diecéze nabídne vám i vašim farníkům letos na podzim další, již desátý ročník Biblického kurzu. Jde o vzdělávání pro všechny zájemce o Bibli, vhodné pro osobní poznání Božího slova i jako materiál pro ty, kdo vedou různá malá společenství a biblické hodiny. Kurz je také součástí diecézního biblického programu Vezmi a čti, ve kterém chceme v období přípravy na cyrilometodějské výročí (2013) více číst Boží slovo a žít z něho (https://www.vezmiacti.cz).
  • Kurz se jako vždy uskuteční opět v Brně na Biskupském gymnáziu v období září – listopad 2012 v pěti večerních čtvrtečních setkáních s (přibližně) čtrnáctidenní periodicitou: 20. září, 4. a 18. října, 8. a 22. listopadu od 17 hodin. Informační plakátek s tématy jednotlivých setkání a zároveň přihláška pro zájemce o jmenovaný kurz je na vývěsce kostela.
  •  

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52