od 25.8. do 1.9. (35. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

   
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
25.8.
21. neděle v liturgickém mezidobí      8.00 Za
   10.00 Za
PO
26.8.
     
   18.30 Za
ÚT
27.8.
Památka sv. Moniky    
   
ST
28.8.
Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
   
   18.30 Za
ČT
29.8.
Památka Umučení sv. Jana Křtitele      7.30 Za
   

30.8.
     
   18.30 Za
SO
31.8.
       7.30 Za
   
 NE
 1.9.
22. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za         
10.00 Za                                                                                                    
Oznámení:

»  Kostelní sbírka dnešní neděle je na opravu varhan, upřímné Bůh odplať za Váš dar!

»  Děkuji třem anonymním dárcům, kteří věnovali každý 500,-Kč na opravu varhan.

»  Setkání členů farní pastorační rady se uskuteční v pondělí 27.8. v 19.15 hodin na faře.

» Využívejte příležitostí přijmout svátost smíření před lanžhotskými hody v neděli,
    v pondělí, ve středu a v pátek vždy půl hodiny před mší sv.

»  V pátek po večerní mši sv. bude na faře filmový klub, promítat se bude film Katyň.

» V sobotu po mši sv. bude velký úklid kostela před hody, prosím všechny ženy
    úklidových skupinek, aby přišli pomoci.

» V sobotu se koná diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou, plakátek a bližší
   informace jsou na vývěsce u vchodu kostela.

»  Příští neděli bude v závěru bohoslužby obřad žehnání žákům, děti ať si přinesou do
   kostela školní aktovky a pomůcky, které budou také požehnány.

» Na stolku u východu kostela je podpisový arch k petici na podporu manželství, 
   kterou můžete podepisovat do příští neděle.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52