od 25.8. do 1.9. (35. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

   
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
25.8.
21. neděle v liturgickém mezidobí      8.00 Za zemřelého Vavrince Bertalana
   10.00 Za Cyrila Uhra, dceru Marii, staré rodiče z obou stran
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
PO
26.8.
     
   18.30 Za Marii Svačinovu k nedožitým stým narozeninám,
manžela, dva syny a Boženu Svačinovu
ÚT
27.8.
Památka sv. Moniky    
   
ST
28.8.
Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
   
   18.30 Za Františka a Marii Uhrovy, oboje rodiče a duše v očistci
ČT
29.8.
Památka Umučení sv. Jana Křtitele      7.30 Za zemřelou Terezii Bartošíkovu
   

30.8.
     
   18.30 Za Ladislava Straku, manželku Annu, staré rodiče
s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie
pro celou živou rodinu
SO
31.8.
       7.30 Na vlastní úmysl
   
 NE
 1.9.
22. neděle v liturgickém mezidobí      8.00 Za Marii Štvrteckou, manžela, syna, snachu,
zetě,  živou a zemřelou rodinu       
   10.00 Za Jana Tučka, oboje rodiče, celou zemřelou rodinu
 a ochranu Panny Marie pro živou rodinu                
Oznámení:

» Kostelní sbírky dnešní neděle jsou na opravy kostela. Upřímné Bůh odplať za Váš
  dar!

» V pátek odpoledne ve 14.00 hodin bude velký úklid kostela před hody. Jsou zváni
   a vítáni všichni dobrovolníci, kteří mohou pomoci s úklidem!

» V sobotu dopoledne v 11.30 hodin bude v kostele svatební obřad bez mše svaté.
   Svátost manželství uzavřou pan Marek Uher a slečna Denisa Prknová.

» V sobotu se koná diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou, na programu je mše sv.
   s otcem biskupem Vojtěchem, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílny, program
   pro mládež a další. Plakátek je na vývěsce kostela.

» Příští neděli v závěru mše svaté bude požehnání dětem – školákům a požehnání  
   školních pomůcek. Školní aktovky a batohy přineste s sebou. Využijte také příležitosti
   ke svátosti smíření na začátku školního roku, zpovídá se vždy půl hodiny před mši
   svatou.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52