srpen od 28. 8. do 4. 9. - 35. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

22. neděle v mezidobí  od 28. 8. do 4. 9. - 35. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
28. 8.
22. neděle v mezidobí 8.00 za Vojtěcha a Ludmilu Škrobáčkovy, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 za Boží požehnání pro naše školáky a studenty
   
PO
29. 8.
Památka Umučení sv. Jana Křtitele 18.00 zpověď školáků
18.30 za Annu a Štěpána Pyskatých, syna, staré rodiče a duše v očistci
ÚT
30. 8.
Úterý 22. týdne v mezidobí - - -   
   
ST
31. 8.
Středa 22. týdne v mezidobí 18.00 zpověď školáků a rodinných příslušníků
18.30 za Marii Štvrteckou, manžela, syna, snachu, zetě, celou živou i zemřelou rodinu a za duše v očistci
ČT
1. 9.
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 7.30 za farnost z neděle 4.9.
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod
  návštěva nemocných

2. 9.
Pátek 22. týdne v mezidobí   návštěva nemocných
18.00 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.30 za Ladislava Straku, manželku Annu, staré rodiče a duše v očistci
SO
3. 9.
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve   ranní mše nebude !
11.00 svatební mše Ondřej Čermák a Pavlína Mikulicová
NE
4. 9.
23. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Tučka, rodiče, rodiče Hrubých, celou zemřelou rodinu a Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Marii Uhrovu se vzpomínkou desátého výročí úmrtí, otce Cyrila se vzpomínkou třicátého výročí úmrtí, staré rodiče s prosbou o Boži milosti pro žijící rodiny
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 28. srpna 2016:

Jubilanti:

  • - 95 let se dožívá paní Marie Holobrádková, ulice Nová
  • - 80 let se dožívá paní Růžena Gajdová, ulice Karla Černého
  • - 70 let se dožívá paní Rozálie Holobrádková, ulice Pastvisko I.

Oznámení:

  • - úklid kostela před hody proběhne ve středu 31. 8. od 14.00 hod. prosíme přijďte v co největším počtu, brzy se skončí
  • - úklid fary před hody proběhne taktéž ve středu 31. 8. od 14.00 hod. Duchovní správa děkuje všem ochotným ženám i mužům za přípravu na HODY.

Zahájení školního roku

- ve čtvrtek 1. září začíná škola. V pondělí a ve středu budu vždy půl hodiny před večerní mší svatou ve zpovědnici, aby naši školáci, studenti a také rodiče mohli vstoupit do nového školního roku dobrou svátostí smíření a vyprosit si tak Boží požehnání. (V pátek budu k dispozici ke zpovědi jen chvíli po mši svaté, přede mší je zpověď jen snoubenců a svatebčanů od 18.00 hod. pak následuje svátostné požehnání).
- na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci, budeme zvlášť prosit o Boží požehnání a pomoc pro naše školáky a rodiny. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer bude adorace od 20.00 hod. do 20.45 hod.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52