srpen od 28. 8. do 4. 9. - 35. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

22. neděle v mezidobí  od 28. 8. do 4. 9. - 35. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
28. 8.
22. neděle v mezidobí 8.00 za Vojtěcha a Ludmilu Škrobáčkovy, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 za Boží požehnání pro naše školáky a studenty
   
PO
29. 8.
Památka Umučení sv. Jana Křtitele 18.00 zpověď školáků
18.30 za Annu a Štěpána Pyskatých, syna, staré rodiče a duše v očistci
ÚT
30. 8.
Úterý 22. týdne v mezidobí - - -   
   
ST
31. 8.
Středa 22. týdne v mezidobí 18.00 zpověď školáků a rodinných příslušníků
18.30 za Marii Štvrteckou, manžela, syna, snachu, zetě, celou živou i zemřelou rodinu a za duše v očistci
ČT
1. 9.
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 7.30 za farnost z neděle 4.9.
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod
  návštěva nemocných

2. 9.
Pátek 22. týdne v mezidobí   návštěva nemocných
18.00 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.30 za Ladislava Straku, manželku Annu, staré rodiče a duše v očistci
SO
3. 9.
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve   ranní mše nebude !
11.00 svatební mše Ondřej Čermák a Pavlína Mikulicová
NE
4. 9.
23. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Tučka, rodiče, rodiče Hrubých, celou zemřelou rodinu a Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Marii Uhrovu se vzpomínkou desátého výročí úmrtí, otce Cyrila se vzpomínkou třicátého výročí úmrtí, staré rodiče s prosbou o Boži milosti pro žijící rodiny
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 28. srpna 2016:

Jubilanti:

  • - 95 let se dožívá paní Marie Holobrádková, ulice Nová
  • - 80 let se dožívá paní Růžena Gajdová, ulice Karla Černého
  • - 70 let se dožívá paní Rozálie Holobrádková, ulice Pastvisko I.

Oznámení:

  • - úklid kostela před hody proběhne ve středu 31. 8. od 14.00 hod. prosíme přijďte v co největším počtu, brzy se skončí
  • - úklid fary před hody proběhne taktéž ve středu 31. 8. od 14.00 hod. Duchovní správa děkuje všem ochotným ženám i mužům za přípravu na HODY.

Zahájení školního roku

- ve čtvrtek 1. září začíná škola. V pondělí a ve středu budu vždy půl hodiny před večerní mší svatou ve zpovědnici, aby naši školáci, studenti a také rodiče mohli vstoupit do nového školního roku dobrou svátostí smíření a vyprosit si tak Boží požehnání. (V pátek budu k dispozici ke zpovědi jen chvíli po mši svaté, přede mší je zpověď jen snoubenců a svatebčanů od 18.00 hod. pak následuje svátostné požehnání).
- na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci, budeme zvlášť prosit o Boží požehnání a pomoc pro naše školáky a rodiny. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer bude adorace od 20.00 hod. do 20.45 hod.