srpen od 30. 8. do 6. 9. - 36. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

22. neděle v mezidobí  od 30. 8. do 6. 9. - 36. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
30. 8.
22. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Štvrteckou se vzpomínkou pátého výročí úmrtí a celou zemřelou a živou rodinu
10.00 za Marii Uhrovu, otce, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu; na závěr mše požehnání žákům začátkem školního roku
  odpoledne setkání kněží v Kostelním Vydří
PO
31. 8.
Pondělí 22. týdne v mezidobí - - - setkání kněží v Kostelním Vydří
   
ÚT
1. 9.
Úterý 22. týdne v mezidobí - - - setkání kněží v Kostelním Vydří
   
ST
2. 9.
Středa 22. týdne v mezidobí    
- - - mše sv. nebude; 17.45 farnost Blansko - setkání kněží působících v této farnosti
ČT
3. 9.
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 7.30 za . . . . . .
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  dopoledne proběhne pravidelná návštěva nemocných

4. 9.
Pátek 22. týdne v mezidobí   dopoledne proběhne pravidelná návštěva nemocných
18.00 adorace na 1. pátek v měsíci - litanie - požehnání
18.30 za Josefa Uhlíře, pravnuka, Josefa Kaňu, manželku, dvoje rodiče a celou živou rodinu
19.30 setkání mládeže připravující se ke svátosti biřmování
SO
5. 9.
Sobota 22. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za farnost z neděle 6.9.
   
NE
6. 9.
23. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Tučka se vzpomínkou patnáctého výročí jeho úmrtí, oboje rodiče, jejich zemřelé děti a Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Josefa Říhu, oboje rodiče, duše v očistci s prosbou o dar zdraví a dary Ducha svatého pro celou žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. srpna 2015:

Jubilanti:

  • - 94 let se dožívá paní Marie Holobrádková. ulice Nová
  • - 93 let se dožívá paní Marie Uhlířová, ulice Sokolská
  • - 75 let se dožívá paní Marie Šimková, ulice J. Wolkera

Oznámení:

  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer adorace bude od 20.00 do 20.45 hod.
  • - ve čtvrtek a v pátek dopoledne bude pravidelná návštěva nemocných - prosíme připomeňte to našim nemocným a pokud máte zájem nahlásit novou návštěvu, domluvte se s duchovním otcem na čase.
  • - v pátek po mši svaté v 19.30 hod. pokračujeme v přípavě na svátost biřmování, přivítáme hosta, otce Jaromíra Smejkala, který pracuje s drogově závislými. Kdo nemůže přijít na toto první setkání v novém školním roce, osobně se musí omluvit duchovnímu otci! Na setkání se těší duchovní otec společně s animátory
  • - přihlášky do náboženství máte na stolečku, vyuka začne až po hodech. Budeme učit jako minulé roky. 1 - 2. tř. ve středu paní Hostinová, 3. tř. v pondělí (je třeba domluvit čas) ve škole a další ročníky pak následně na faře. Prosíme odevzdejte je nejpozději do příští neděle, aby bylo možné zajistit učebnice a pracovní listy podle počtu přihlášených dětí. Děkujeme.

Sbírka na podporu aktivit děkanství vyhlášená otcem biskupem

Sbírka příští neděle 6. 9. 2015 je na základě rozhodnutí otce biskupa určena na podporu pastoračních aktivit na úrovni děkanství. Přispěním do této sbírky se můžeme podílet na samofinancování místní církve. Po poradě s kněžími děkanství otec děkan rozhodne o aktivitách, které budou sbírkou solidárně podpořeny,a následně s nimi budete seznámeni.
Sbírky z farností se předají děkanům, ti je pošlou na účet biskupství čís. 1341625329/0800 u České spořitelny, a. s. Brno. Zároveň prosíme otce děkany o včasné zaslání soupisů podle jednotlivých farností (možno také e-mailem na adresu ). Částka, vybraná ve farnostech děkanství bude obratem vrácena do děkanství na účely dle rozhodnutí děkana.
Jedna z možností na našem děkanství je podpora práce a setkávání mládeže na úrovni našeho děkanství, podpora práce centra pro rodinu a další.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52