od 5.8. do 12.8. (32. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
5.8.
18. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za   Ludmilu Ciprysovu, manžela, syny,
celou živou a zemřelou rodinu                                                 
10.00 Za  Antonína Tučka se vzpomínkou 1. výročí  úmrtí,
celou zemřelou rodinu a duše v očistci
PO
6.8.
Svátek Proměnění Páně    
   
ÚT
7.8.
Památka sv. Dominika, kněze    
   
ST
8.8.
     
   
ČT
9.8.
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
panny a mučednice, patronky Evropy
   
   

10.8.
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka    
   
SO
11.8.
Památka sv. Kláry, panny    
   
NE
12.8.
19. neděle v liturgickém mezidobí  8.00 Za  Vojtěcha Škrobáčka se vzpomínkou
nedožitých 100. narozenin, manželku Ludmilu,
rodiče z obou stran, zetě, s prosbou o Boží požehnání
pro živé rodiny
10.00 Za Romana Kurtulíka, oboje rodiče, 
živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Oznámení:

»  Kostelní sbírka dnešní neděle je na opravu varhan, upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» Tento týden jsem na dovolené v Polsku, bohoslužby během týdne ve farnosti
    nebudou, v případě neodkladných záležitostí mě zastihnete na mobilním telefonu.

» Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 500,-Kč, 400,-Kč a 100,-Kč; třikrát
   200,-Kč věnovaných na opravu varhan. Dárcům ať Pán Bůh odplatí jejich štědrost!

» V sakristii je posledních deset stolních kalendářů 2019 na podporu stavby kostela
   v Brně – Lesné.

» Na stolku u východu kostela je podpisový arch k petici na podporu manželství,
  kterou se autoři obrací na senát a parlament ČR, aby přijali ústavní zákon, kterým
  bude stanoveno, že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou
  zákonů a manželství bude definováno jako trvalý svazek muže a ženy.
Petice se
  vymezuje proti uzákonění uzavírat manželství mezi osobami stejného pohlaví. Je
  možné ji podepisovat do konce měsíce srpna.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52