od 4.8. do 11.8. (32. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
4.8.
18. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Antonína a Ludmilu Švirgovy a celou živou 
a zemřelou rodinu Švirgovu a Turčkovu                                  
10.00 Za  Romana Kurtulíka, oboje rodiče,
živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
PO
5.8.
     
18.30 Za Josefa Baču a staré rodiče z obou stran
ÚT
6.8.
Svátek Proměnění Páně    
   
ST
7.8.
     
18.30 Za Františka Turečka se vzpomínkou 25.výročí úmrtí,
manželku Marii, rodiče, staré rodiče a duše v očistci
ČT
8.8.
Památka sv. Dominika, kněze   7.30 Na vlastní úmysl
   

9.8.
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
panny a mučednice, patronky Evropy
   
18.30 Za ženy, které se starají o úklid kostela a květinovou výzdobu
SO
10.8.
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka   7.30 Za Jana Kubištíka se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
manželku a celou živou a zemřelou rodinu
   
NE
11.8.
19. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Ludmilu Škrobáčkovou se vzpomínkou 10.výročí úmrtí,
manžela Vojtěcha, zetě, celou zemřelou rodinu
a dar zdraví pro živou rodinu
10.00 Za Marii Boryovu, manžela, oba bratry a rodiče Michalicovy 

Oznámení:

» Kostelní sbírky minulé neděle (na opravy kostela) vynesly celkem 19 700,-Kč.
   Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek
   bude adorace dopoledne do 11.00 hodin (rozpis) a večer od 20.00 do 21.00 hodin.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52