srpen od 7. 8. do 14. 8. - 32. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

19. neděle v mezidobí  od 7. 8. do 14. 8. - 32. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
7. 8.
19. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Boreyovu, manžela, bratry Václava a Františka Michalicových
10.00 za farnost
   
PO
8. 8.
Památka sv. Dominika, kněze    
18.30 za Jana Prajku, manželku Annu, syna Jana a Miroslava a celou zemřelou a žijící rodinu
ÚT
9. 8.
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy    
   
ST
10. 8.
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka    
18.30 za Boženu a Tomáše Gajdovy, jejich dva syny, staré rodiče z obou stran, duše v očistci a živou rodinu
ČT
11. 8.
Památka sv. Kláry, panny    
16.00 pohřeb pana Josefa Bače

12. 8.
Pátek 19. týdne v mezidobí nebo sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice    
18.30 za Boženu Bartošovu, celou živou a zemřelou rodinu
SO
13. 8.
Sobota 19. týdne v mezidobí nebo sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Jana Uhra, bratra, rodiče, rodiče Mazuchovy a živou rodinu
   
NE
14. 8.
20. neděle v mezidobí 8.00 za  Marii Petrlovu, celou zemřelou a žijící rodinu
10.00 za Marii Bartošovu, se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, manžela Cyrila, oboje rodiče a celou zemřelou a živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 7. srpna 2016:

Jubilanti:

  • - 75 let se dožívá pan Miroslav Vrána, ulice F. Palackého

Oznámení:

     Duchovní správa prosí rodiče, aby přihlásily své děti v novém školním roce do výuky náboženství. Náboženství se vyučuje od 1. třídy až do 9.třídy. I středoškoláci si mohou domluvit hodiny náboženství na faře. Přihlášky jsou vzadu na stolečku u vchodu do kostela, přihlášku je možné vhodit do schránky na faře a nebo přinést do sakristie. Děkujeme.
 
     Příští neděli 14. 8. bude pravidelná sbírka na opravy kostela. Vybíráme na zateplení kostela.
 
Přehled pravidelných sbírek, které nás ještě letos čekají
 
neděle účel poznámka
14. 8. sbírka na opravy kostela zateplení kostela
18. 9. sbírka na opravy kostela HODY - na zateplení kostela
25. 9. sbírka na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze vyhlašuje Otec biskup
23. 10. sbírka na misie odesílá se na misije ve světě
20. 11. sbírka na opravy kostela zateplení kostela
25. 12. sbírka na opravy kostela zateplení kostela - Boží hod vánoční

 

 

za farnost z neděle 14.8. napsat jinam

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52