srpen od 9. 8. do 16. 8. - 33. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

19. neděle v mezidobí  od 9. 8. do 16. 8. - 33. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
9. 8.
19. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Boryovu, manžela, bratra, rodiče a duše v očistci
10.00 za Fabiána Uhra se vzpomínkou třicátého výročí jeho úmrtí, manželku Annu, zetě, oboje rodiče s prosbou o dary Ducha svatého, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou žijící rodinu
   
PO
10. 8
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 7.30 na úmysl dárce
   
ÚT
11. 8.
Památka sv. Kláry, panny    
   
ST
12. 8.
Středa 19. týdne v mezidobí nebo sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice    
18.30 za Miroslava Slámu, oboje rodiče a celou zemřelou i živou rodinu
ČT
13. 8.
Čtvrtek 19. týdne v mezidobí nebo sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků 7.30 za farnost z neděle 9. srpna
  9.30 předávka farnosti Břeclav - Poštorná

14. 8.
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka; večerní mše z vigilie zítřejší slavnosti    
18.30 za Jana Prajku, manželku Annu, syny Jana a Miroslava a celou žijící i zemřelou rodinu
SO
15. 8.
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - doporučený svátek 7.30 za farnost z 16.8.
   
NE
16. 8.
20. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Petrlovu a za celou zemřelou a žijící rodinu
10.00 za rodiče Uhrovy, tři zetě s prosbou o Boží milosti pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 9. srpna 2015:

Oznámení:

  • - minulou neděli se vybralo na opravy kostela a jeho údržbu 20 051,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52