od 11.2. do 18.2. (7. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina  Intence
NE
11.2.
6. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za nemocné z farnosti
10.00 Za  Jana Švirgu se vzpomínkou pátého výročí jeho úmrtí,
zetě Libora Vališe, celou zemřelou a živou rodinu      
   
PO
12.2.
     
ÚT
13.2.
                                                     
 14.30  pohřeb pana Cyrila Zonygy z kostela se mší svatou
ST
14.2.
Popeleční středa
         den
přísného postu
   
18.00 Za Petra Gála se vzpomínkou 5. výročí úmrtí, jeho rodiče a celou zemřelou a živou rodinu
ČT
15.2.
    9.00 Za...
   

16.2.
     
18.00 za Františka Zonygu, rodiče z obou stran a celou živou a zemřelou rodinu
SO
17.2.
    7.30 Za Růženu a Oldřicha Říhovy, syna a celou rodinu Kostkovu a Hakalovu
   
NE
18.2.
1. neděle postní   8.00 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, za rodinu Ciprysovu
a Bartošovu s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 Za  Františka Petrlu, se vzpomínkou prvního výročí úmrtí,
rodiče Petrlovy, Noskovy a duše v očistci                                                                                              
14.30 Pobožnost křížové cesty

Oznámení:

» Všem, kteří pomáhali sklízet kostelní betlém děkuji za jejich službu.

» V tomto týdnu začíná postní doba – Popeleční středou – která je dnem přísného
  postu újmy a zdrženlivosti od masitých pokrmů.

» Oblastní Charita Břeclav zve všechny tříkrálové koledníky a jejich rodiče na rodinný
  film Paddington 2, který se bude promítat v břeclavském kině Koruna v sobotu 
  17.2.2018 ve 14.30 hodin. Zájemci ať se přihlašují do čtvrtka 15.2.2018

»  V postní době budou probíhat pobožnosti křížové cesty v pátek před mší v 17.30 
 hodin a v neděli odpoledne ve 14.30 hodin,prosím, abyste se do pobožností zapojovali.

»  V postní době je možnost zapojit se do formační aktivity Postní almužna, papírové
 pokladničky budou v kostele k vyzvednutí příští neděli.

»  Setkání mládeže Podluží (14-25 let) bude v sobotu (24.2.) v Moravské Nové Vsi,
  zahájení v 9.00 hodin v kostele, potom program v místní sokolovně. Pozvaným
  hostem je P. Jan Balík

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52