únor od 14. 2. do 21. 2. - 7. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. neděle v mezidobí  od 14. 2. do 21. 2. - 7. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
14. 2.
1. NEDĚLE POSTNÍ 8.00 za farníky
10.00 za Marii Kubíkovu se vzpomínkou desátého výročí úmrtí, manžela Vojtěchy a Boží ochranu pro žijící rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty
PO
15. 2.
Pondělí po 1. neděli postní 17.30 za Jindřicha Jeřábka, bratra, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy a Fojtíkovy s prosbou o ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
18.30 setkání farní rady
ÚT
16. 2.
Úterý po 1. neděli postní    
   
ST
17. 2.
Středa po 1. neděli postní    
17.30 za Františka Zonygu, rodiče z obou stran a celou zemřelou i žijící rodinu
ČT
18. 2.
Čtvrtek po 1. neděli postní 7.30 na dobrý úmysl (D.O.J.)
  18.30 příprava snoubenců

19. 2.
Pátek po 1. neděli postní 17.30 pobožnost křížové cesty
18.00 za Pavla Baťku se vzpomínkou nedožitých 70. narozenin a 20. výročí jeho úmrtí
19.00 příprava na biřmování
SO
20. 2.
Sobota po 1. neděli postní 7.30 za rodiče Gajdovy, syny, vnuka a celou živou i zemřelou rodinu
14.30 první svatá zpověď
NE
21. 2.
2. NEDĚLE POSTNÍ 8.00 za Růženu Říhovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
10.00 za rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví pro žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 14. února 2016:

Oznámení:

  • - děti, které letos budou mít slavnostní svaté přijímání, mají v sobotu ve 14.30 hod. první svatou zpověď, po mši prosím rodiče, aby na mě počkali kvůli domluvě
  • - dnešní sbírka je na opravy a údržbu kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům
  • - u vchodu kostela na vývěsce naleznete pozvánku na Diecézní setkání mládeže, na Světový den mládeže v Krakově, na pouť k Bráně milosrdenství do brněnské katedrály, poděkování za Tříkrálovou sbírku, výzvu k postní almužně a pozvánku na pouť do Sloupu v Moravském krasu.
  • - kdo máte zájem a můžete jste zváni na postní duchovní obnovu  - "Modlitba, jako cesta do Božího milordného srdce"-, vždy ve středu po mši svaté, tedy v 18.05 (podle zájmu se můžeme domluvit i na čtvrtky, tak jak se to dělalo při biblických hodinách). Tuto středu se sejdeme v kostele!
  • - svátost biřmování přijede do naší farnosti udělit otec biskup Vojtěch 16. 4. 2016

Sbírka Haléř sv. Petra

Při bohoslužbách v neděli 21. 2. 2016 se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
V roce 2015 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 337 032 Kč.

Brána milosrdenství – námět pro postní dobu 2016

Evangelium: Ježíšovo pokušení – Lk 4,1-13 (cyklus C)
Motto: ROZHODNUTÍ
Téma: Pán Ježíš odešel na poušť a tam se čtyřicet dní postil a modlil. Bojoval tam s pokušením. Co mu ďábel nabízel? Mít se dobře, být slavný a mít velkou moc. Ježíš však pokušením nepodlehl a rozhodl se pro dobro, pro Otcovu vůli, i když to pro něj nebylo „výhodné“. Opíral se o Boží slovo a modlitbu. Svým rozhodnutím nás zachránil, ukázal nám Boží milosrdenství a otevřel nám cestu k věčnému životu.
Skutek milosrdenství: RADIT POCHYBUJÍCÍM
Ježíš se rozhodl pro dobro. Abychom mohli „radit pochybujícím“, musíme mít nejdříve my důvěru v Boha a s jeho pomocí překonávat pokušení a správně se rozhodovat.
Úkoly – náměty: Překonat lenost a pohodlnost. Udělat něco dobrého pro druhé, i když se mi právě nechce. Zajímat se o druhé a o to, co je trápí. Poradit co nejlépe, když se mě někdo ptá na radu. Rozhodnout se vždycky pro dobro, i kdyby se mi druzí smáli.
 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52