únor od 17. 2. do 24. 2. - 8. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

1. neděle postní od 17. 2. do 24. 2. - 8. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
17.2.
1. neděle postní 1. neděle postní je slavnostním vstupem do každoročního čtyřicetidenního postu. Ve mši ať se vhodně naznačí tento její význam: např. litaniemi ke všem svatým při vstupním průvodu 8.00 za rodiče Gajdovy, tři syny, dva zetě, vnuka a dar zdraví pro žijící rodiny
10.00 za Marii Mayerovu, manžela, dceru, zetě, celou zemřelou a živou rodinu Mayerovu a Šiškovu a duše v očistci
14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
18.2.
Pondělí po 1. neděli postní    
17.30 za Růženu Strakovu, manžela, oboje staré rodiče a Boží milosti pro žijící rodinu
ÚT
19.2.
Úterý po 1. neděli postní    
  ---
ST
20.2.
Středa po 1. neděli postní 17.30 za Rozálii a Josefa Gajdovy,syna a za celou zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
18.15 setkání nad Katechismem katolické církve na faře
ČT
21.2.
Čtvrtek po 1. neděli postní 15.00 pohřeb pana Petra Gála
19.00 setkání nad Katechismem katolické církve na faře

22.2.
Pátek po 1. neděli postní 17.30 Pobožnost křížové cesty
18.00 za živou a zemřelou rodinu Šulákovu, Holobrádkovu, Benešovu, Víttkovu, Hodonskou a duše v očistci - mše svatá zaměřená zvláště pro rodiče a děti
18.35 adorace - výzva Otce biskupa
SO
23.2.
Sobota po 1. neděli postní 15.00 pohřeb paní Marie Trubačové
  úklid kostela - 5. skupina
NE
24.2.
2. neděle postní 8.00 na poděkování za 55 let společného života s prosbou odary Ducha svatého a ochranu Panny Marie do dalších roků pro celou rodinu
10.00 za Marii Uhrovu na 15ti letou památku, rodiče Marii a Bohumila Ciprysovy, Václava Uhra a duše v očistci
14.30 Pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. února 2013:

Jubilanti:

 • - 80 let se dožila paní Božena Zonygová, ulice Komenského
 • - 70 let se dožila paní Anna Škrobáčková, ulice Školní

Oznámení:

 • - Katechismus katolické církve bezpochyby umožnil některým lidem lépe poznat víru církve, setkat se s Kristem, započíst četbu Bible, častěji navštěvovat kostel, účastnit se mše svaté, přijímat svátosti, žít podle evangelia a zasvětit více svého času modlitbě. Přitom je však nutno připustit, že velkolepost, díky níž sklidil Katechismus takový úspěch, se také někdy stala překážkou v jeho četbě. A tak se zdá příhodné v Roce víry nabídnout všem farníkům lanžhotské farnosti setkání s Katechismem a tedy v neposlední řadě s milujícím a milosrdným Bohem.
 • - tento týden se opět setkáme nad Katechismem. Všichni jste zváni na cestu víry s YOUCAT-em. Vzhledem k počasí budeme 1x za 14 dní vždy na faře a setkání budou ve dvou skupinách, jako při biblických: středeční 18.15 hod. a čtvrteční 19.00 hod.
 • - upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce na "Haléř sv. Petra".

Sbírka na opravy našeho kostela

 • - pravidelná sbírka na opravy našeho kostela bude příští neděli 24. února 2013. Vybíráme na mříž, která bude umístěna v hlavních vstupních dveřích, vyměňují se také stále staré elektrické rozvody v kostele. 

Soutěž Odkaz Cyrila a Metoděje aneb VELKOMORAVSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 2013

 • V rámci oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu vyhlašuje Biskupství brněnské vědomostní soutěž pro děti školního věku (od 3. do 9. třídy ZŠ) z farností brněnské diecéze – Velkomoravské dobrodružství 2013. Cílem projektu je seznámit děti s životem a odkazem soluňských bratří, připomenout základy naší víry, kultury a vzdělanosti a rozvíjet hodnoty, které jsou odkazem cyrilometodějské mise. Organizaci projektu zajišťuje Diecézní katechetické centrum (dále DKC - tel. 533 033 227).
 • Pořadatel soutěže: Biskupství brněnské Organizaci zajišťuje: Diecézní katechetické centrum (dále DKC)
 • Soutěží se v následujících věkových kategoriích:
 •                     1. kategorie – žáci 3. a 4. třídy ZŠ
 •                     2. kategorie – žáci 5. a 6. třídy ZŠ
 •                     3. kategorie – žáci 7. až 9. třídy ZŠ
 • Vědomostní soutěž bude mít 3 kola:
 •                     1. kolo – farní domácí - organizuje si sama farnost
 •                     2. kolo – farní společné - organizuje si sama farnost
 •                     3. kolo – děkanátní (či oblastní = více děkanství spojeno)
 • Otázky pro první kolo (farní domácí) si děti mohou vyzvednout dnes po mši svaté, ti kteří jsou ještě na prázdninách v náboženství nebo příští neděli. Informace a správné odpovědi mohou soutěžící děti zjišťovat různým způsobem (hledat na internetu, v knihách, ptát se dospělých). Odevzdání otázek bude za 14 dní, tedy 3. března 2013. Garantem farních kol soutěže je Pavla Švirgová, na ni se mohou děti popřípadě obracet s dotazy. Druhé kolo proběhne po domluvě termínu s dětmi do 17.3.
   

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52