únor od 19. 2. do 26. 2. - 8. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

7. neděle v mezidobí - únor od 19. 2.  do 26. 2. - 8. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
19.2.
7. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Marii Mayerovu, manžela, dceru, zetě a zemřelou i živou rodinu Šiškovu a Mayerovu
   
PO
20.2.
Pondělí 7. týdne v mezidobí 17.30 za Boženu Valentovu, manžela, rodiče, neteř Marii a duše v očistci
18.15 ! 5. setkání  (I. skupina) přípravy pro celou farnost - jak porozumět BIBLI - na faře !
ÚT
21.2.
Úterý 7. týdne v mezidobí nebo: sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve    
   
ST
22.2.
POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu 8.00 ! Na úmysl dárce - při mši svaté se bude udělovat popelec
18.30 ! za živou a zemřelou rodinu Benešovu, Šulákovu, Holobrádkovu, Víttkovu a duše v očistci - Při mši svaté se bude udělovat popelec.
ČT
23.2.
Čtvrtek po Popeleční středě 7.30 za zdraví a Boží pomoc
19.00 5. setkání (II. skupina) přípravy pro celou farnost- jak porozumět BIBLI - na faře

24.2.
Pátek po Popeleční středě 17.00 Pobožnost křížové cesty
17.30 za Františka a Anastázii Bartošových, syna a dva zetě
SO
25.2.
Sobota po Popeleční středě 7.30 na úmysl dárce
   
NE
26.2.
1. neděle postní - Dnes není dovolena pohřební mše.
1. neděle postní je slavnostním vstupem do každoročního čtyřicetidenního postu. Ve mši ať se vhodně naznačí tento její význam: např. litaniemi ke všem svatým při vstupním průvodu
8.00 za Marii Petrlovu, manžela, celou zemřelou rodinu Petrlovu a Říhovu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za farnost
11.00 křestní neděle - udílí se svátost křtu
14.30 Pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. února 2012:

Jubilanti:

 • - 85 let se dožil pan Jan Ciprys, ulice F. Palackého

Oznámení:

 • - dnes byla sbírka na splátku půjčky na opravu věže kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Částku oznámím příští neděli.
 • - po mši svaté v 10.00 hod. je dnes setkání rodičů prvokomunikantů.
 • - ve středu 22. února je Popeleční středa - den přísného postu. Při ranní a večerní mši svaté bude udělován popelec v neděli se popelec udělovat již nebude!
 • - na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let). Nemoc, těžká tělesná práce a podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují. V tyto dva dny se sjednocují katolíci všech zemí společným vyjádřením ducha pokání a dosvědčují tak své spojení s Pánem.
 • - příští pátek 24. 2. po mši svaté v 18.30 hod. je setkání mládeže z farnosti, těch kteří byli loni u biřmování.
 • - duchovní správa prosí, abyste se napsali na rozpis pobožností křížové cesty v době postní. Pobožnost křížové cesty v době postní bude tak, jako předešlé roky v pátek a v neděli.
 • - obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu v brněnské katedrále: Také letos proběhne v katedrále obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu, který koná biskup spolu s jejich kněžími, jáhny, katechety, kmotry a zástupci místních společenství. Pan biskup zve všechny výše uvedené k slavení mše sv. na první neděli postní 26. února 2012 v 10:30 hodin, při které budou tyto obřady vykonány. Sraz katechumenů spolu s jejich kmotry je v 10:10 hodin u vchodu do katedrály.
 • - příští neděli se uskuteční sbírka "Haléř sv. Petra". Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
  V roce 2011 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 319 636 Kč.
   

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52