od 17.2. do 24.2. (8. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
17.2.
6. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Cyrila Zonygu se vzpomínkou 1.výročí úmrtí
s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu
10.00 Za Jana Hostinu, manželku Marii, celou zemřelou rodinu
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
   
PO
18.2.
     
   
ÚT
19.2.
     
   
ST
20.2.
     
18.00 Za Jindřicha Jeřábka se vzpomínkou 10.výročí úmrtí,
celou zemřelou rodinu Jeřábkovu a Fojtíkovu
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
ČT
21.2.
    7.30 Za rodiče Tučkovy, syna, zemřelou rodinu
a dar zdraví pro živou rodinu
   

22.2.
Svátek Stolce svatého apoštola Petra    
18.15 Za Antona Slováčka se vzpomínkou 5.výročí úmrtí
s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
SO
23.2.
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka   7.30 Za zemřelého Jaroslava Trčku
   
NE
24.2.
7. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě,
za rodinu Bartošovu, Ciprysovu a duše v očistci
10.00 Za Růženu Prajkovou, manžela,
syna Ludvíka a celou živou a zemřelou rodinu
   

Oznámení:

- Kostelní sbírky této neděle jsou na Haléř sv. Petra, do fondu papeže Františka. Upřímné Bůh odplať všem dárcům!

- Děkuji spolku Koňské stezky Podluží za dar 5000,-Kč věnovaných na opravu varhan. Upřímné Bůh odplať!

- Děkuji mužům, kteří pomáhali s odstraněním starého kostrelního číselníku a úpravami pro instalaci nového číselníku.

- V pondělí mše sv. nebude z důvodu studijních dnů na Vranově u Brna. Děkuji za pochopení.

- V pondělí 25.2. bude mše sv. ráno v 8.00 hodin, bude ji sloužit novokněz z trapistického kláštera ve Francii (Sept Fons), 
   po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.

- Setkání členů farní pastorační rady bude v pondělí 25.2. v 18.00 hodin na faře.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52