od 18.2. do 25.2. (8. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
18.2.
1. neděle postní 8.00 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, za rodinu Ciprysovu a Bartošovu
 s prosbou o ochranu Panny Marie ro živou rodinu
10.00 Za Františka Petrlu se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče Petrlovy,
Noskovy a duše v očistci
14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
19.2.
     
18.00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra, jeho manželku a syna, staré rodiče Jeřábkovy
a Fojtíkovy a celou živou rodinu
ÚT
20.2.
     
   
ST
21.2.
     
18.00 Za Antonína Maděřiče s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
ČT
22.2.
Svátek Stolce svatého apoštola Petra   7.30 Za...
   

23.2.
     
18.00 Za Ludvíka Uhra, sestru Marii a rodiče z obou stran
SO
24.2.
    7.30 Za...
   
NE
25.2.
2. neděle postní   8.00 Za  Ludmilu a Františka Šulákovy se vzpomínkou 20. výročí úmrtí,
dva syny, za rodiče Šindarovy a dar zdraví a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu                                                                                                     
10.00 Za Josefa Uhra se vzomínkou 20. výročí úmrtí, manželku Miladu
se vzpomínkou 15. výročí úmrtí, rodiče Příborských s prosbou
o Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu                                                                                                                            
14.30 Pobožnost křížové cesty

Oznámení:

» V postní době probíhají pobožnosti křížové cesty v pátek před mší v 17.30 hodin
   a v neděli odpoledne ve 14.30 hodin,prosím, abyste se do pobožností zapojovali.

»  V postní době je možnost zapojit se do formační aktivity Postní almužna.
    Papírové pokladničky jsou na stolku u východu kostela

»  Setkání mládeže Podluží (14-25 let) bude tuto  sobotu v Moravské Nové Vsi,
    zahájení v 9.00 hodin v kostele, potom program v místní sokolovně. Pozvaným
    hostem je P. Jan Balík.

 

Sbírka Haléř sv. Petra

Při bohoslužbách v neděli 25. 2. 2018 se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny
k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V roce 2017 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 922 871 Kč.
Převzato z diecézního oběžníku ACEB 02/2018

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52