únor od 2. 2. do 9. 2. - 6. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Svátek Uvedení Páně do chrámu od 2. 2. do 9. 2. - 6. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček a průvod

8.00 za Růženu Ciprysovu, Josefa Bystřického, oboje rodiče a duše v očistci
10.00 za Annu Markovičovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, syna, staré rodiče a Boží ochranu pro žijící rodinu
   
PO
3. 2.
Pondělí 4. týdne v mezidobí nebo sv. Blažeje, biskupa a mučedníka nebo sv. Ansgara, biskupa    
17.30 za Ludmilu Ciprysovu se vzpomínkou na první výročí úmrtí, manžela, bratra a staré rodiče z obu stran
ÚT
4. 2.
Úterý 4. týdne v mezidobí   formační setkání kněží v Brně
   
ST
5. 2.
Památka sv. Agáty, panny a mučednice    
17.30 za Františka Zonygu, rodiče z obou stran, duše v očistci a za celou žijící rodinu..
ČT
6. 2.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 7.30 za farnost z neděle 9.2.
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  dopoledne pravidelná návštěva nemocných

7. 2.
Pátek 4. týdne v mezidobí - první pátek v měsíci: votivní mše je dnes dovolena i bez účasti lidu   dopoledne pravidelná návštěva nemocných
17.25 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.00 za Marii a Františka Uhrových, rodiče a duše v očistci
SO
8. 2.
Sobota 4. týdne v mezidobí nebo sv. Jeronýma Emilianiho nebo sv. Josefíny Bakhity, panny nebo sobotní památka Panny Marie    
14.30 pohřeb pana Jana Hostiny
NE
9. 2.
5. neděle v mezidobí 8.00 za Annu Švirgovu se vzpomínkou jejího prvního výročí úmrtí a za celou zemřelou i živou rodinu
10.00 za Josefa Gajdu se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, oboje rodiče a za dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
14.30 svátostné požehnání (po prvním pátku v měsíci)

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 2. února 2014:

Jubilanti:

  • - 85 let se dožívá paní Marie Mikuličová,  ul. Stráže
  • - 55 let manželství oslavili manželé Antonín a Zdenka Ciprysovi, ul. Zahradní

Oznámení:

  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer od 20.00 hod. do 20.45 hod.
  • - ve čtvrtek a v pátek proběhne pravidelná návštěva nemocných před prvním pátkem v měsíci. Prosíme vzkažte to našim nemocným. Děkujeme
  • - na svátek Panny Marie Lurdské, to je v úterý 11. 2. bude udílení svátosti pomazání nemocných. Kdo chcete přijmout tuto svátost, budete mít možnost tento týden přijít ke svátosti smíření. Tento týden se bude vždy 20 min přede mší zpovídat. Svátost pomazání budeme společně udílet taktéž v době adventní. Můžete se rozhodnout ji přijmout nyní a nebo až v době adventní. (Za rok jen jedenkrát, při zhoršení zdravotního stavu kdykoli podle domluvy).
  • - upřímné Pán Bůh zaplať za dnešní štědrost při sbírce na opravy našeho kostela
  • - příští neděli při hrubé mši svaté bude slavnostní obřad představení dětí, které letos půjdou k prvnímu svatému přijímání

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52