únor od 21. 2. do 28. 2. - 8. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle postní od 21. 2. do 28. 2. - 8. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
21. 2.
2. NEDĚLE POSTNÍ 8.00 za Růženu Říhovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela a celou zemřelou rodinu a duše v očistci
10.00 za rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví pro žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
14.30 pobožnost křížové cesty
PO
22. 2.
Svátek Stolce svatého apoštola Petra    
17.30 za Pavla Zonygu, rodiče, rodiče Ryčovských, jejich děti, vnuka, živou rodinu a duše v očistci
ÚT
23. 2.
Úterý po 2. neděli postní    
   
ST
24. 2.
Středa po 2. neděli postní 17.30 za Antona Slováčka, duše v očistci s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
18.05 "Škola modlitby" - postní duchovní obnova
ČT
25. 2.
Čtvrtek po 2. neděli postní 7.30 za farníky
19.00 "Škola modlitby"

26. 2.
Pátek po 2. neděli postní 17.30 pobožnost křížové cesty
18.00 za Anastázii a Františka Bartošových, syna a dva zetě
19.00 příprava na biřmování
SO
27. 2.
Sobota po 2. neděli postní 7.30 za Růženu Strakovu, manžela, oboje staré rodiče a duše v očistci
   
NE
28. 2.
3. NEDĚLE POSTNÍ 8.00 za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu, Bartošovu a duše v očistci
10.00 za Růženu Prajkovu se vzpomínkou 10. výročí úmrtí, manžela, syna Ludvíka a celou zemřelou i živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 21. února 2016:

Jubilanti:

  • - 80 let se dožívá paní Anna Němečková, ulice U Stadionu

Oznámení:

  • - dnes je sbírka "Svatopetrský haléř"; minulou neděli se na kostel vybralo 17 656,- Kč + 1100,- Kč od nejmenovaných dárců. Děkujeme za vaši štědrost.
  • - ve středu po mši svaté bude druhé setkání "Školy modlitby". Sejdeme se na faře. Bibli a brožurku s podněty k modlitbě si přineste s sebou.
  • - ve čtvrtek v 19.00 hod. bude opakování "Školy modlitby", pro ty kterým to nevyšlo minulou středu a rádi by se duchovní postní obnovy zúčastnili. Sejdeme se v kostele.
  •  

BRÁNA MILOSRDENSTVÍ

 
2. postní týden
 
Evangelium: Ježíšovo proměnění – Lk 9,28b-36 (cyklus C)
 
Motto: MODLITBA
 
Téma: Pán Ježíš vzal tři ze svých učedníků a odešel s nimi na horu, aby se tam modlili. Při modlitbě se výraz jeho tváře změnil a jeho oděv oslnivě zbělel. Apoštolové uviděli proroky Starého zákona – Mojžíše a Eliáše, jak s Ježíšem mluví. A z oblaku uslyšeli Boží hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“ Apoštolové nechápali, co se stalo, byli „neznalí“ a zmatení. Pochopili to až mnohem později díky tomu, že se pohybovali v Ježíšově blízkosti, viděli jeho milosrdné skutky, zažili jeho utrpení i zmrtvýchvstání.
 
Skutek milosrdenství: POUČOVAT NEZNALÉ
Abychom mohli „poučovat neznalé“, musíme my sami být ochotni nechat se poučit. Poučuje nás Duch Svatý, když se mu otevřeme v modlitbě. 
 
Úkoly – náměty: Více se modlit (ne více slov, ale s větší zbožností). Pomoci někomu s úkoly, pomoci vysvětlit učivo apod. Rozdělit se o své znalosti a nevychloubat se. Dávat dobrý příklad ostatním. Umět vysvětlit, proč věřím v Boha a proč se chovám jako křesťan (když se mě někdo ptá). Zajímat se o svou víru a prohlubovat ji studiem.
 

 

ano tak to je je doba  postní

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52