únor od 24. 2. do 3. 3. - 9. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle postní od 24. 2. do 3. 3. - 9. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
24.2.
2. neděle postní 8.00 na poděkování za 55 let společného života s prosbou odary Ducha svatého a ochranu Panny Marie do dalších roků pro celou rodinu
10.00 za Marii Uhrovu na 15ti letou památku, rodiče Marii a Bohumila Ciprysovy, Václava Uhra a duše v očistci
14.30 pobožnost křížové cesty mají dnes ženy
PO
25.2.
Pondělí po 2. neděli postní    
17.30 za Miloslava Svačinu, rodinu Svačinovu a Michalicovu
ÚT
26.2.
Úterý po 2. neděli postní    
  ---
ST
27.2.
Středa po 2. neděli postní    
17.30 za živou a zemřelou rodinu Bartošovu, Uhrovu a Hnátkovu
ČT
28.2.
Čtvrtek po 2. neděli postní 7.30 za farnost - z neděle 17.2.
  dopoledne proběhne návštěva nemocných

1.3.
Pátek po 2. neděli postní, votivní mše k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (1. pátek v měsíci) dnes není dovolena   dopoledne proběhne návštěva nemocných
17.15 výstav Nejsvětější Svátosti oltářní
17.40 společná postní adorace zakončená svátostným požehnáním !
18.00 za Marii Bartošovu, manžela Josefa a za celou živou i zemřelou rodinu - mše svatá zaměřená zvláště pro rodiče a děti
SO
2.3.
Sobota po 2. neděli postní, večerní mše z následující neděle   úklid kostela - 6. skupina
17.00 Mariánské večeřadlo
17.30 za Ladislava Uhra, dvoje rodiče, Miroslava Tarhaje, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
NE
3.3.
3. neděle postní 8.00 za Jana Janulíka se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 za rodiče Uhrovy a Příborských, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
14.30 pobožnost křížové cesty má ženský pěvecký sbor

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. února 2013:

Jubilanti:

  • - 80 let se dožila paní Blažena Poláchová, ulice Masarykova
  • - 91 let se dožil pan Jan Hostina, ulice U Stadionu

Oznámení:

  • - upřímné Pán Bůh zaplať za sbírku "Svatopetrský Haléř", vybralo se 12 624,- Kč - peníze byly zaslány na biskupství
  • - děkujeme za dnešní sbírku na opravy našeho kostela - vybíráme na mříž a novou elektroinstalaci. Děkujeme.
  • - ve čtvrtek a v pátek proběhne návštěva nemocných před velikonočními svátky. Prosíme nahlaste nemocné, ke kterým se nechodí pravidelně každý měsíc. Duchovní otec je rád navštíví před velikonočními svátky. Prosíme vzkažte to našim nemocným.
  • - příští neděli, t.j. 3. března budou zapisovány úmysly mší svatých na měsíc duben, květen a červen
  • - dnes odpoledne po křížové cestě se koná na faře schůzka organizátorů Noci kostelů

Soutěž Odkaz Cyrila a Metoděje aneb VELKOMORAVSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 2013

  • - Otázky pro první kolo (farní - domácí) si děti mohou vyzvednout ještě i dnes po mši svaté. Informace a správné odpovědi mohou soutěžící děti zjišťovat různým způsobem (hledat na internetu, v knihách, ptát se dospělých). Odevzdání otázek je do příští neděle tedy 3. března 2013. Odevzdat vypracované otázky však mohou děti už dnes. Garantem farních kol soutěže je Pavla Švirgová, na ni se mohou děti popřípadě obracet s dotazy. Druhé kolo proběhne po domluvě termínu s dětmi do 17.3.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52