únor od 26. 2. do 4. 3. - 9. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

1. neděle postní - únor od 26. 2. do 4. 3. - 9. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
26.2.
1. neděle postní 1. neděle postní je slavnostním vstupem do každoročního čtyřicetidenního postu. Ve mši ať se vhodně naznačí tento její význam: např. litaniemi ke všem svatým při vstupním průvodu 8.00
za Marii Petrlovu, manžela, celou zemřelou rodinu Petrlovu a Říhovu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
 
10.00 za farníky
11.00 křestní neděle - udílí se svátost křtu
14.30 pobožnost křížové cesty
PO
27.2.
Pondělí po 1. neděli postní    
17.30 za Růženu a Ludvíka Prajkovy a jejich sourozence, oboje rodiče a živou rodinu
ÚT
28.2.
Úterý po 1. neděli postní    
   
ST
29.2.
Středa po 1. neděli postní 17.30 za Rozálii a Josefa Gajdových a duše v očistci
18.15 6. setkání přípravy pro celou farnost - jak porozumět BIBLI - na faře
ČT
1.3.
Čtvrtek po 1. neděli postní 7.30 Na dobrý úmysl (f)
19.00 6. setkání přípravy pro celou farnost- jak porozumět BIBLI - na faře

2.3.
Pátek po 1. neděli postní 15.00 výstav Nejsvětější Svátosti oltářní
17.00 společná postní adorace zakončená svátostným požehnáním !
17.30 za Františka a Anastázii Černých, jejich rodiče a zemřelou rodinu Bartošových
SO
3.3.
Sobota po 1. neděli postní 17.00 Mariánské večeřadlo
17,30 za Ladislava Uhra, dvoje staré rodiče, Miroslava Tarhaje s prosbou o ochranu Panny Marie pro žijící rodiny a za duše v očistci
NE
4.3.
2. neděle postní 8.00 za farníky
10.00 Za rodiče Uhrovy, Příborských a celou zemřelou i žijící rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 26. února 2012:

Jubilanti:

  • - 90 let se dožil pan Jan Hostina z ulice Souhrady

Oznámení:

  • - Minulou neděli byla sbírka na splátku půjčky na opravu věže kostela. Vybralo se 23 867,- Kč. Všem dárcům ještě jednou Pán Bůh zaplať.
  • - dnes byla sbírka na "Haléř sv. Petra". Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - v pondělí nebudou mít děti náboženství. Je pohřeb pana profesora ThDr. JUDr. Miroslava ZEDNÍČKA,  který nás učil v semináři. Pohřeb je v Tišnově ve 14.00 hod.
  • - v pátek v 18.30 hod. v kostele bude zkouška scholy. Schola bude hrát v neděli na mši svaté v 10.00 hod.
  • - příští neděli 4. března bude také během bohoslužby představení dětí, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání
  • - v pondělí v 18.30 hod. je jednání ekonomické rady farnosti, setkání je důležité je třeba se vyjádřit k žádosti města!
  • - ve čtvrtek a v pátek proběhne návštěva nemocných před velikonočními svátky. Navštěvovat se budou také nemocní, ke kterým duchovní správce chodil jednou z dva měsíce. Prosíme vzkažte to našim nemocným.
  • - v sobotu od 13.30 hod. do 16.30 hod. se uskuteční postní duchovní obnova pro katechety našeho děkanství v Lanžhotě na faře.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52