od 25.2. do 4.3. (9. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
25.2.
2. neděle postní   8.00 Za  Ludmilu a Františka Šulákovy se vzpomínkou 20. výročí úmrtí,
dva syny, za rodiče Šindarovy a dar zdraví a ochranu Panny Marie
pro živou rodnu                                                                                                      
10.00 Za Josefa Uhra se vzomínkou 20. výročí úmrtí, manželku Miladu
se vzpomínkou 15. výročí úmrtí, rodiče Příborských s prosbou
o Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
26.2.
     
18.00 Za  Františku Bartošovu, manžela Jakuba, snachu Růženu
s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ÚT
27.2.
     
   
ST
28.2.
     
  7.30  Za Boženu Pavelkovu, manžela Vlastimila, rodinu Kyclovu
 a Trubačovu a duše v očistci
ČT
1.3.
    7.30 Za
   

2.3.
     
18.00 Za Františka a Anastázii Bartošovy, syna s manželkou a dva zetě
SO
3.3.
    7.30 Za Ladislava Uhra, dvoje rodiče, Miroslava Tarhaje
s prosbou k Panně Marii za dar zdraví pro živou rodinu
   
NE
4.3.
3. neděle postní                8.00 Za Jana Janulíka, dceru, oboje rodiče
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 Za  zemřelého Vojtěcha Antálka, rodiče, rodiče Ciprysovy a Haluzovy,
ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu                                                                                                 
    14.30 Pobožnost křížové cesty

Oznámení:

» Dnešní kostelní sbírka je na Haléř sv. Petra - fond papeže Františka, kterým pomáhá
   při živelných katastrofách, uprchlíkům a lidem v nouzi. Sbírka na opravy kostela bude
   příští neděli (4.3.) Upřímné Bůh odplať za Vaše dary!

»  Dnes večer v 18.hodin bude na faře promítání filmu Za bílého dne. Přijměte pozvání!

»  Od  dvou anonymních dárců jsme obdrželi po 1000,-Kč; jedenkrát 500,-Kč na opravu varhan.

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek
   dopoledne bude adorace do 11.00 hodin, zapisujte se prosím, do připraveného rozpisuslužeb.
   Večer bude adorace od 20.00 do 21.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

» V postní době probíhají pobožnosti křížové cesty v pátek před mší v 17.30 
   hodin a v neděli odpoledne ve 14.30 hodin,prosím, abyste se do pobožností zapojovali.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52