od 23.2. do 1.3. (9. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
23.2.
7. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za 
10.00 Za 
   
PO
24.2.
     
17.30 Za 
ÚT
25.2.
     
   
ST
26.2.
Popeleční středa
den přísného postu
   
17.30  Za 
ČT
27.2.
    7.30 Za
   

28.2.
     
18.00 Za
SO
29.2.
    7.30 Za
   
NE
1.3.
 1. neděle postní   8.00 Za
10.00 Za                                                                                                 
    14.30 Pobožnost Křížové cesty

Oznámení:

» Kostelní sbírky minulé neděle (Haléř sv. Petra), vynesly celkem 13 400,-Kč.
   Upřímné Bůh odplať všem dárcům!

» Zítra, v pondělí bude mše sv. ráno v 8.00 hodin, bude ji sloužit novokněz otec Adam
   z trapistického kláštera ve Francii (Sept Fons.) Po mši sv. bude udílet novokněžské
   požehnání.

»  Setkání členů farní pastorační rady bude zítra (pondělí) v 18.00 hodin na faře.

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek
   dopoledne do 11.00 hodin bude v kostele adorace, prosím o zapsání do rozpisu.
   Večer bude adorace od 20.00 do 21.00 hodin.

» Příští neděli bude mše sv. pouze v 10.00 hodin. Hlavním celebrantem bude
   Mons. Pavel Konzbul, brněnský pomocný biskup. Při mši sv. budou požehnány
   opravené varhany. Bohoslužbou nás provede brněnský katedrální sbor Magnificat
   pod vedením pana varhaníka Petra Kolaře. Odpoledne v 16.00 hodin bude v kostele
   varhanní koncert Petra Kolaře a Dagmar Kolařové. Zazní díla českých i světových
   autorů. Všichni jste srdečně zváni!

»  V sobotu 16.3. se uskuteční II. setkání mládeže Podluží v Moravské Nové Vsi (farní
    kostel, místní sokolovna) určené pro dospívající ve věku 14 – 25 let. Mladí se mohou
    u mě přihlašovat se do neděle 10.3. Plakátek a program je na vývěsce kostela.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52