únor od 28. 2. do 6. 3. - 9. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. NEDĚLE POSTNÍ od 28. 2. do 6. 3. - 9. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
28. 2.
3. NEDĚLE POSTNÍ 8.00 za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a duše v očistci
10.00 za Růženu Prajkovu se vzpomínkou 10. výročí úmrtí, manžela, syna a celou zemřelou i živu rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty
PO
29. 2.
Pondělí po 3. neděli postní   setkání kněží na Velehradě
- - -  
ÚT
1. 3.
Úterý po 3. neděli postní   setkání kněží na Velehradě
   
ST
2. 3.
Středa po 3. neděli postní   setkání kněží na Velehradě do 13.00 hod.
17.30 za Marii Tučkovu, manžela Antonína, jejich děti s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
18.05 postní duchovní obnova - "Škola modlitby III." - sejdeme se v kostele
ČT
3. 3.
Čtvrtek po 3. neděli postní 7.30 na dobrý úmysl (O.J.)
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; dopoledne pravidelná návštěva nemocných
19.00  "Škola modlitby II" - sejdeme se v kostele

4. 3.
Pátek po 3. neděli postní   dopoledne pravidelná návštěva nemocných
17.30 pobožnost křížové cesty
18.00 za Annu Krásnou, celou zemřelou rodinu a za dar víry a zdraví pro celou žijící rodinu
19.00 příprava na biřmování
SO
5. 3.
Sobota po 3. neděli postní 7.30 za Ladislava Uhra, dvoje staré rodiče, Miroslava Tarhaje a celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodiny
   
NE
6. 3.
4. NEDĚLE POSTNÍ 8.00 za Jana Janulíka, dceru, rodiče a zemřelou rodinu a Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za farníky
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 28. února 2016:

Oznámení:

  • - sbírka "Svatopetrský haléř" vynesla minulou neděli 12 917,- + 100,- Kč. mimo sbírku. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
  • - děti mají od 29. 2. do 6. 3. jarní prázdniny, takže v pátek nebude dětská mše svatá
  • - od pondělí do středy je každoroční setkání kněží a biskupů na Velehradě, kdo by měl zájem si nechat odsloužit mši svatou na tomto poutním místě, je to možné v pondělí v 17.30 hod. a v úterý v 17.30 hod.
  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. V 19.00 hod. máme postní duchovní obnovu "Škola modlitby II." do 20.00 hod.
  • - ve čtvrtek a v pátek bude dopoledne pravidelná návštěva nemocných

Sbírka na podporu SDM v Krakově

O 4. neděli postní 6. 3. 2016 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na podporu účastníků Světového dne mládeže v Krakově vyhlášená otcem biskupem.
 
 

BRÁNA MILOSRDENSTVÍ

 
3. postní týden
 
Evangelium: Neplodný fíkovník – Lk 13,1-9 (cyklus C)
 
Motto: TRPĚLIVOST

Téma: Pán Ježíš vyprávěl podobenství o fíkovníku, který už tři roky nepřinášel žádné ovoce. Jeho majitel ho chtěl dát porazit. Ale vinař, který se o fíkovník staral, řekl: „Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese.“ Fíkovník je jako člověk – jako každý z nás. Vinař, který se o něj stará, to je Bůh. Je milosrdný a trpělivě přijímá každého člověka. Čeká, až změníme svůj život a budeme přinášet ovoce.

Skutek milosrdenství: TRPĚLIVĚ SNÁŠET OBTÍŽNÉ OSOBY

Bůh je trpělivý, a proto také my máme mít trpělivost se sebou i s druhými. Přijímáme lidi kolem nás, jací jsou? Bůh nám dává čas – jak ho využíváme?

Úkoly – náměty: Trpělivě čekat na pomalejšího, naslouchat tomu, kdo nám potřebuje něco sdělit, trpělivě jednat s nemocnými, starými nebo nesympatickými lidmi. Trpělivě čekat – ve frontě na oběd, na autobus … Mít čas pro druhé a dobře využívat svůj čas.
 
převzato z  – námět pro postní dobu 2016; Katechetický věstník č.6/2015-16  str. 3.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52