únor od 3. 2. do 10. 2. - 6. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. neděle v mezidobí od 3. 2. do 10. 2. - 6. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
3.2.
4. neděle v mezidobí dnes je možno udělovat svatoblažejské požehnání 8.00 za Žofii a Františka Vališových a syna, oboje rodiče, rodinu Tučkových a vnuka, za rodiče Mrázkových a syna, za žijící rodiny a duše v očistci
10.00 za Marii a Františka Uhrovy, rodiče a duše v očistci
   
PO
4.2.
Pondělí 4. týdne v mezidobí 17.30 za Boženu Bartošovu, rodiče, sourozence a dar zdraví pro žijící rodinu
18.15 setkání farní rady
ÚT
5.2.
Památka sv. Agáty, panny a mučednice   Formační setkání kněží v Brně
   
ST
6.2.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků   děkanská vizitace
17.30 za Františka Zonygu, rodiče z obou strana celou žijící a zemřelou rodinu
18.15 Rok víry - setkání nad katechismem YOUCAT
ČT
7.2.
Čtvrtek 4.týdne v mezidobí 7.30 za farnost z neděle 3.2.2013
19.00 Rok víry - setkání nad katechismem YOUCAT

8.2.
Pátek 4. týdne v mezidobí nebo sv. Jeronýma Emilianiho nebo sv. Josefíny Bakhity, panny    
18.00 za Pavla Zonygu, rodiče, rodiče Ryčovských, jejich děti, vnuka, žijící rodinu a duše v očistci - mše svatá zaměřená pro rodiče a děti
SO
9.2.
Sobota 4.týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za farnost z neděle 10.2.2013
  úklid kostela - 3. skupina
NE
10.2.
5. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Netopilíka, manželku, dceru Marii a za živou a zemřelou rodinu
10.00 za Annu Fošumovu, manžela, děti - Zdenu, Stanislava, Annu, Josefa a celou živou i zemřelou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 2. února 2013:

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ:

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě. Jako váš biskup vás prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitbu a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít maturitní zkoušku a kteří se cítíte pozváni ke kněžství, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2013/2014 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2013.
Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.


Váš biskup Vojtěch

Oznámení:

  • - tento týden začneme v rámci Roku víry setkání nad katechismem YOUCAT. Všichni jste zváni na cestu víry s YOUCAT-em. Vzhledem k počasí budeme 1x za 14 dní na faře a setkání budou ve dvou skupinách, střerdeční 18.15 hod. a čtvrteční 19.00 hod.
  • - na svátek Panny Marie Lurdské, to je v pondělí 11. 2. bude udílení svátosti pomazání nemocných. Kdo chcete přijmout tuto svátost, budete mít možnost tento týden přijít ke svátosti smíření. Bude se vždy 20 min přede mší zpovídat. Svátost pomazání budeme společně udílet taktéž v době adventní. Můžete se rozhodnout ji přijmout nyní a nebo až v době adventní. (Za rok jen jedenkrát, při zhoršení zdravotního stavu kdykoli podle domluvy).
     

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52