únor od 5. 2. 2012 do 12. 2. 2012 - 6. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. neděle v mezidobí - únor od 5. 2. 2012 do 12. 2. 2012 - 6. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
5.2.
5. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Joseda Hodonského, manželku, rodiče Pyskatých, celou živou i zemřelou rodinu
   
PO
6.2.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků    
17.30 za rodiče Sklenákovy, syna, dceru a zetě
ÚT
7.2.
Úterý 5. týdne v mezidobí    
   
ST
8.2.
Středa 5. týdne v mezidobí nebo sv. Jeronýma Emilianiho nebo sv. Josefíny Bakhity, panny 17.30 za Jana Netopilíka, manželku, dceru, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
18.15 ! 3. setkání přípravy pro celou farnost- jak porozumět BIBLI - na faře
ČT
9.2.
Čtvrtek 5. týdne v mezidobí 9.00 za rodiče Mrázovy, dva syny a celou žijící rodinu - pak následuje setkání kněží z děkanství na faře
19.00 ! 3. setkání přípravy pro celou farnost- jak porozumět BIBLI - na faře

10.2.
Památka sv. Scholastiky, panny    
17.30 za Františka Zonygu, rodiče, rodinu Šulákovu a celou zemřelou a žijící rodinu
SO
11.2.
Sobota 5. týdne v mezidobí nebo: Panny Marie Lurdské Světový den nemocných 7.30 za Josefu Dubskou, manžela, celou rodinu a duše v očistci - při mši svaté bude udílení svátosti pomazání nemocných
   
NE
12.2.
 6. neděle v mezidobí  8.00 za manžele Františka a Marii Uhrových, rodiče a celou živou rodinu
10.00 za Růženu Strakovu, manžela Josefa, dvoje staré rodiče a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 5. února 2012:

Oznámení:

- dnes v neděli 5. 2. bude po hrubé mši svaté v 11.00 hod. setkání rodičů dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání.

- na stolečku jsou k odebrání objednané Bible.

- BIBLICKÁ bude ve dvou skupinách. Vzhledem k počasí je lépe být na faře v teple, ale vzhledem k zájmu se celá skupina na faru nevlezeme. Budeme se scházet ve dvou skupinách, program je stejný ve středu i ve čtvrtek. Ideální by bylo se rozdělit ve stejném počtu do dvou skupin. Vzadu v kostele máte papír na kterém se můžete napsat, aby bylo možné vytvořit přibližně dvě stejné skupiny. Jedno setkání bude ve středu ihned po mši v 18.15 hod. a druhé ve čtvrtek až v 19.00 hod. Jedná se o setkání pro celou farnost, můžete přijít i kdo jste na dřívějších setkáních nemohli být. Na setkání si přineste Bibli.

- V pátek po mši svaté v 18.30 hod. bude setkání biřmovanců.

- v sobotu na svátek Panny Marie Lurdské bude udílení svátosti pomazání nemocných. Před přijetím svátosti pomazání je třeba jít ke svaté zpovědi. Možnost bude celý týden vždy půl hodiny přede mší svatou. Svátost pomazání budeme společně udílet taktéž v době adventní. Můžete se rozhodnout ji přijmout nyní a nebo až v době adventní. (Za rok jen jedenkrát, při zhoršení zdravotního stavu kdykoli podle domluvy).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52