od 4.2. do 11.2. (6. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina  Intence
NE
4.2.
5. neděle v liturgickém mezidobí 8.00 Za farní společenství
10.00 Za  Josefa Gajdu se vzpomínkou pátého výročí úmrtí, oboje rodiče s prosbou
o ochranu Panny Marie  a dar zdraví pro živoou rodinu                                                                                                                                                     
PO
5.2.
Památka sv. Agáty, panny a mučednice    
ÚT
6.2.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků    
   
ST
7.2.
     
   
ČT
8.2.
     
   
PÁ 
9.2.
     
18.00 Za...
SO
10.2.
Památka sv. Scholastiky, panny   7.30 Za...
   
NE
11.2.
6. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za  nemocné z farnosti
10.00 Za  Jana Švirgu se vzpomínkou pátého výročí úmrtí, zetě Libora Vališe,
celou živou a zemřelou rodinu                                                                           
   

Oznámení:

»  Při kostelní sbírce minulé neděle se vybralo 20 600,-Kč. Upřímné Bůh odplať za Váš
    dar! Na opravu varhan se doposud vybralo 317 000,-Kč.

» Od několika dárců jsme obdrželi třikrát 200,-Kč; jedenkrát 500,-Kč a 3000,-Kč
   na opravu varhan. Všem dárcům děkuji za jejich štědrost.

»   Oblastní charita Břeclav zve všechny tříkrálové koledníky a jejich rodiče na rodinný
     film Paddington 2, který se bude promítat v břeclavském kině Koruna v sobotu
     17.2.2018 ve 14.30 hodin. Zájemci ať vloží do schránky na faře lístek s počtem osob.

»   Příští neděli (11.2.) se bude udělovat svátost nemocných při mši sv. v 8.00 i v 10.00 h

»   Příští neděli přijme sv. křest Juraj Krásný z Římskokatolické farnosti Závod (SK).

»   Setkání mládeže Podluží (14 -25 let) bude v sobotu (24.2.) v Moravské Nové Vsi,
     zahájení v 9.00 hodin v kostele, potom program v místní sokolovně. Mladí, hlaste se!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52