od 2.2. do 9.2. (6. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina  Intence
NE
2.2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu 8.00 Za
10.00 Za 
PO
3.2.
     
17.30 Za
ÚT
4.2.
     
   
ST
5.2.
Památka sv. Agáty,
panny a mučednice
   
17.30 Za 
ČT
6.2.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů,
mučedníků
  7.30 Za
   
PÁ 
7.2.
     
18.00 Za 
SO
8.2.
    7.30 Za
   
NE
9.2.
5. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za 
10.00 Za                                                                                                         
   

Oznámení:

» Děkuji anonymním dárcům za 1400,-Kč; 1000,-Kč a pětkrát 200,-Kč věnovaných
   na opravu varhan. Upřímné Bůh odplať!

» Kostelní sbírky této neděle jsou na opravu varhan. Jedná se o poslední sbírku
   na tento účel. Děkuji za Váš dar!

» V pondělí mše sv. nebude – večer se na Vranově u Brna koná slavnostní uvedení  
   nového generálního vikáře do úřadu.

»  Příští neděli se bude udílet sv. nemocných při bohoslužbách v 8.00 a v 10.00 hodin.  

»  Během týdne jarních prázdnin (11.2. – 16.2.) ve farnosti bohoslužby nebudou, plánuji
    být na zimní dovolené.

»  Zápis ze setkání farní pastorační rady je na vývěsce kostela a na webových stránkách
    farnosti.

»  Donátoři farnosti mají v sakristii k vyzvednutí potvrzení o daru a zpravodaj imPulsy.

»  Děkuji za podporu projektu Mary´s meals zakoupením knihy; své dary a příspěvky
    můžete také dávat do připravené pokladnice na bočním oltáři. Všem podporovatelům  
    Mary´s meals ať Pán Bůh žehná!

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52