únor od 7. 2. do 14. 2. - 6. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. neděle v mezidobí  7. 2. do 14. 2. - 6. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
7. 2.
5. neděle v mezidobí 8.00 za farníky
10.00 za Libora Vališe, Jana Švirgu a Boží ochranu pro žijící rodinu
   
PO
8. 2.
Pondělí 5. týdne v mezidobí nebo sv. Jeromýma Emilianiho nebo sv. Josefiny Bakhity, panny   9.30 hod. setkání děkanů s panem biskupem v Brně
17.30 za Jakuba Bartoše, manželku Františku a celou živou rodinu
ÚT
9. 2.
Úterý 5. týdne v mezidobí    
   
ST
10. 2.
POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu 8.00 ! za Boží pomoc a posilu pro nemocného otce Valeriána
18.30 ! na poděkování za dary Ducha svatého a Boží milosti udělené k nedožitým devadesátým narozeninám pana Františka Michalice, za celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu 
ČT
11. 2.
Čtvrtek po Popeleční středě 9.00 za nová kněžská a řeholní povolání, po mši svaté setkání kněží z děkanství na faře
   

12. 2.
Pátek po Popeleční středě 17.30 pobožnost křížové cesty
18.00 za Annu Švirgovu, oboje rodiče, celou zemřelou a žijící rodinu
19.00 příprava na svátost biřmování
SO
13. 2.
Sobota po Popeleční středě   mše svatá nebude - formační setkání v Praze v nemocnici pod Petřínem
   
NE
14. 2.
1. NEDĚLE POSTNÍ 8.00 za farníky
10.00 za Marii Kubíkovu se vzpomínkou desátého výročí úmrtí, manžela Vojtěcha a Boží ochranu pro žijící rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 7. února 2016:

Jubilanti:

  • - 70 let se dožívá paní Marie Straková, ulice Nádražní

Oznámení:

  • - na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let). Nemoc, těžká tělesná práce a podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují. V tyto dva dny se sjednocují katolíci všech zemí společným vyjádřením ducha pokání a dosvědčují tak své spojení s Pánem.
  • - křesťanští představitelé Sýrie a Iráku se obrátili na nadaci Kirche in Not s prosbou, aby rozšířila jejich apel nadepsaný “Poneseš jeden den jejich kříž?“ a vyhlásila Popeleční středu, 10. února, za den modliteb a postu za mír na Blízkém východě
  • - 1. neděle postní je slavnostním vstupem do každoročního čtyřicetidenního postu. Ve mši ať se vhodně naznačí tento její význam: např. litaniemi ke všem svatým při vstupním průvodu.
  • - duchovní správa prosí, abyste se napsali na rozpis pobožností křížové cesty v době postní. Pobožnost křížové cesty v době postní bude tak, jako předešlé roky v pátek a v neděli.
  • - v pondělí 8.2. se uskuteční setkání děkanů s panem biskupem v Brně, proto odpadá vyuka náboženství 4. tř. a 5. tř. - 7. tř. Třetí třídu zastupuje paní katechetka Hostinová, výuka je tedy normální.
  • - příští neděli 14. 2. bude pravidelná sbírka na orpravy a údržbu kostela

Myšlenky papeže Františka z generální audience - proč Svatý rok milosrdenství?

Církev tento mimořádný moment potřebuje. Neříkám, že pro církev je dobrý. Říkám, že církev tento mimořádný moment potřebuje. V naší době hlubokých změn je církev povolána poskytnout svůj osobitý přínos tím, že zviditelní znamení přítomnosti a blízkosti Boží. A Svatý rok je příhodným časem pro nás všechny, abychom se rozjímáním o božském milosrdenství, přesahujícím každé lidské omezení a ozařujícím temnotu hříchu, mohli stát přesvědčivějšími a účinnějšími svědky.
Pohlédnout k Bohu, milosrdnému Otci, a k bratřím, kteří potřebují milosrdenství, znamená obrátit pozornost k podstatě evangelia, k Ježíši, k Milosrdenství, které se stalo tělem a zpřístupňuje našim zrakům velké mystérium trojiční lásky Boha. Slavit Svatý rok milosrdenství znamená učinit znovu středem našeho osobního života a našich komunit specifikum křesťanské víry, tedy Ježíše Krista, milosrdného Boha.
Tedy, Svatý rok žitého milosrdenství. Ano, drazí bratři a sestry, tento Svatý rok je nám nabízen, abychom zakusili ve svém životě něžný a líbezný dotek Božího odpuštění, Boží přítomnosti u nás a Boží blízkosti zvláště ve chvílích největší nouze.

 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52