únor od 9. 2. do 16. 2. - 7. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. neděle v mezidobí od 9. 2. do 16. 2. - 7. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
9. 2.

5. neděle v mezidobí

8.00 za Annu Švirgovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, celou zemřelou i živou rodinu
10.00 za Josefa Gajdu se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, oboje rodiče a za dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
14.30 svátostné požehnání
PO
10. 2.
Památka sv. Scholastiky, panny    
17.30 za rodiče Sklenákovy, syna a manžele Fojtíkovy
ÚT
11. 2.
Pondělí 5. týdne v mezidobí nebo: Panny Marie Lurdské Světový den nemocných    
17.30 za  všechny nemocné z naší farnosti - při mši svaté bude udílena svátost pomazání nemocných
ST
12. 2.
Středa 5. týdne v mezidobí    
17.30 za Jakuba Bartoše, manželku Františku, celou zemřelou i živou rodinu a za duše v očistci
ČT
13. 2.
Čtvrtek 5. týdne v mezidobí --- mše svatá v Lanžhotě nebude
  setkání kněží z děkanství v 9.00 hod. mše svatá v Tvrdonicích

14. 2.
Pátek 5. týdne v mezidobí    
18.00 za zemřelou a živou rodinu Švástovu a Grůzovu
SO
15. 2.
Sobota 5. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za farnost z neděle 16.2.
   
NE
16. 2.
6. neděle v mezidobí 8.00 za rodiče Gajdovy, 3 syny, 2 zetě a dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Petra Gála se vzpomínkou 1. výročí jeho úmrtí, rodiče, prarodiče a za zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 9. února 2014:

Oznámení:

  • - v úterý na svátek Panny Marie Lurdské bude udílení svátosti pomazání nemocných. Před přijetím svátosti pomazání je třeba jít ke svaté zpovědi. Možnost bude ještě v pondělí půl hodiny přede mší svatou a v úterý. Svátost pomazání budeme společně udílet také v době adventní. Můžete se rozhodnout ji přijmout nyní a nebo až v době adventní. (Doporučuje se za rok jen jedenkrát, při zhoršení zdravotního stavu, kdykoli na požádání.).
  • - sbírka na opravy a údržbu našeho kostela vynesla minulou neděli 22 055,- Kč Upřímné Pán Bůh zaplať.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52