únor od 15. 2. do 22. 2. - 8. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

6. neděle v mezidobí od 15. 2. do 22. 2. - 8. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
15. 2.
6. neděle v mezidobí 8.00 za farníky
10.00 za Růženu Strakovu, manžela a staré rodiče
   
PO
16. 2.
Pondělí 6. týdne v mezidobí  18.00 za živou a zemřelou rodinu Benešovu, Holobrádkovu, Šulákovu, Víttkovu a Hodonskou
18.35
adorace - příprava na vstup do postní doby a Národní eucharistický kongres 
ÚT
17. 2.
Úterý 6. týdne v mezidobí nebo sv. Alexia a druhů, řeholníků    
   
ST
18. 2.
POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu 8.00 ! za farnost z neděle 22.2. - při mši udělování popelce
18.30 ! za Josefa Gajdu, oboje rodiče, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu. - při mši udělování popelce
ČT
19. 2.
Čtvrtek po Popeleční středě   mše svatá nebude
  vizitace v Břeclavi - Poštorné
14.30 pohřeb paní Marie Poláčkové

20. 2.
Pátek po Popeleční středě 17.30 pobožnost křížové cesty
18.00 za Františka a Anastázii Bartošovy, syna, dva zetě a za celou zemřelou i živou rodinu
  příprava na biřmování se překládá na příští týden 27. 2. v 19.00 hod.
SO
21. 2.
Sobota po Popeleční středě 7.30 za rodiče Gajdovy, syny, zetě , vnuka a dar zdraví pro žijící rodinu
   
NE
22. 2.
1. neděle postní 8.00 za Antonína Slováčka se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí a za celou zemřelou a živou rodinu
10.00 za rodiče Uhrovy a Příborských, zemřelou i živou rodinu a duše v očistci
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. února 2015:

Jubilanti:

  • - 70 let se dožívá pan Jan Uher, ulice Sokolská

Oznámení:

  • - na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let). Nemoc, těžká tělesná práce a podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují. V tyto dva dny se sjednocují katolíci všech zemí společným vyjádřením ducha pokání a dosvědčují tak své spojení s Pánem.
  • - 1. neděle postní je slavnostním vstupem do každoročního čtyřicetidenního postu. Ve mši ať se vhodně naznačí tento její význam: např. litaniemi ke všem svatým při vstupním průvodu. V naší farnosti budou představeni biřmovanci.
  • - duchovní správa prosí, abyste se napsali na rozpis pobožnosti křížové cesty v době postní. Pobožnost křížové cesty v době postní bude tak, jako předešlé roky v pátek a v neděli.
  • - na vývěsce kostela naleznete nové plakátky - Hospic RAjhrad, pozvánka na diecézní setkání s otcem biskupem 27. března 2015, NEK 2015, poděkování za Tříkrálovou sbírku s výsledky v jednotlivých regionech a slovo otce biskupa k postní almužně. Věnujte prosíme pozornost těmto nabídkám, zvláště mládež naší farnosti je zvána se více zapojit do života mladých v naší diecézi.
  • - ve středu 18. 2. 2015 nebudou mít děti z 1. a 2. třídy náboženství.

Sbírka "Haléř sv. Petra"

  • - Při bohoslužbách v neděli 22. 2. 2015, tedy za týden, se uskuteční sbírka „Haléř sv. Petra“. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V roce 2014 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 260 416,- Kč (předloni 3 050 586,- Kč).

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52