září od 15. 9. do 22. 9. - 38. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

24. neděle v mezidobí od 15. 9. do 22. 9. - 38. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
15.9.

24. neděle v mezidobí 

HODY

8.00 za Františka Kočárka se vzpomínkou desátého výročí jeho úmrtí, rodiče, celou zemřelou i žijící rodinu a duše v očistci
10.00 za farnost
   
PO
16.9.
Pondělí 24. týdne v mezidobí nebo sv. Ludmily, mučednice    
9.00 za všechny zemřelé spoluobčany, za zemřelé kněze, kteří sloužili v naší farnosti; po mši svaté průvod na hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé
ÚT
17.9.
Úterý 24. týdne v mezidobí nebo sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků nebo sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve    
   
ST
18.9.
Středa 24. týdne v mezidobí    
18.00 za Jana Holobrádka se vzpomínkou na první výročí jeho úmrtí, sourozence, oboje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ČT
19.9.
Čtvrtek 24. týdne v mezidobí nebo sv. Januária, biskupa a mučedníka mše svatá nebude ! setkání kněží v Moravské Nové Vsi, začínáme v 9.00 hod. mší svatou
   

20.9.
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků 6.30 ! na úmysl dárce (Sr.Th.)
   
SO
21.9.
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty mše svatá nebude ! mše svatá nebude
   
NE
22.9.

25. neděle v mezidobí

HODKY

8.00 za Boženu Poláchovu, manžela, oboje rodiče, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu)
10.00 Za farnost - poděkování za úrodu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. září 2013:

Oznámení:

  • - minulou neděli byla sbírka na technické a organizační zajištění děkanských úřadů, vynesla 11 817,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • - dnešní Hodová sbírka je na mříž do vchodu našeho kostela, upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům
  • - zítra je hodové pondělí, kdy pamatujeme na naše zemřelé, po mši sv. utvoříme průvod a půjdeme na hřbitov, kde zakončíme celou slavnost krátkou pobožností
  • - příští neděli máme Hodky, kdy děkujeme za úrodu. Prosíme děti a mládež, aby přišly v kroji a připravli si dary do obětního průvodu.
  • - poděkování všem, kdo se zsaloužili o dobrý průběh letošních hodů, všem za úklid kostela, květinovou a liturgickou výzdobu, za službu ministrantům a kostelníkům, zpěvákům za zpěvy, za účast mladých v kroji a všem ostatním krojovaným.

 Náboženská výuka

  • - 1 a 2 třída bude mít první hodinu již tuto středu 19. 9. 2012. první třída ve 13.15 hod a druhá třída ve 14.00 hod. Výuka bude jako minulé roky v místnosti společenského domu. Učit bude paní katechetka Věra Hostinová
  • - 3 až 9 třída bude mít až příští pondělí (toto pondělí není škola, tedy ani náboženství).  Výuka bude pravidelně vždy v pondělí: třetí třída hned po vyučování ve 12.45 hod. Ve 14.00 hod. bude mít výuku čtvrtá a pátá třída. Šestá a sedmá budou mít výuku ve 14.45 hod.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52