od 8.9. do 15.9. (37. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
8.9.
23. neděle v liturgickém mezidobí  8.00 Za
10.00 Za 
   
PO
9.9.
     
18.30 Za 
ÚT
10.9.
     
   
ST
11.9.
     
18.30 Za Martina Zonygu a oboje rodiče
ČT
12.9.
   7.30 Za
   

13.9.
Památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
 7.30  Za
   
SO
14.9.
    7.30 Za
   
NE
15.9.
Svátek Povýšení svatého kříže
Lanžhotské hody
  8.00 Za Antonína Cipryse a na vlastní úmysl
10.00 Za farnost                                                                                                         
   

Oznámení

» Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 3000,-Kč; 1200,-Kč a 1000,-Kč
   a třikrát 200,-Kč věnovaných na opravu varhan. Štědrým dárcům upřímné Bůh odplať!   

» Využívejte příležitostí přijmout svátost smíření před lanžhotskými hody v neděli,
   v pondělí a ve středu, vždy půl hodiny před mší sv.

»  Během týdne budou v kostele instalovány nové lavice na sezení, všechny židle a
    stoličky budou odstraněny, pokud zde máte svoje osobní, odneste si je, prosím, domů!

» Hodové mše sv. příští neděli bude sloužit P. Pavel Kafka z brněnského biskupství,
   správce diecézního fondu  Puls.

»  Kostelní sbírka příští neděle bude na potřeby farnosti. Upřímné Bůh odplať!

»  Rozvrh výuky náboženství je na stolku pod kůrem a na vývěsce u východu kostela!

» V sobotu 6.10.2018 se uskuteční farní pouť na sv. Hostýn, přihlašujte se u paní Marie Uhrové, 
   cena je 250,-Kč za dospělého člověka.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52