od 6.9. do 13.9. (37. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
6.9.
23. neděle v liturgickém mezidobí  8.00 Za 
10.00 Za 
   
PO
7.9.
     
18.30 Za 
ÚT
8.9.
Svátek Narození Panny Marie    
   
ST
9.9.
     
18.30 Za 
ČT
10.9.
   7.30 Za 
   

11.9.
  18.30  Za
   
SO
12.9.
    7.30 Za 
   
NE
13.9.
24. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za 
10.00 Za                                                                                                        
   
Oznámení

» Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 1000,-Kč a 700,-Kč; dvakrát 100,-Kč a
   třikrát 200,-Kč věnovaných na potřeby kostela. Upřímné Bůh odplať štědrým dárcům!

» Ve čtvrtek bude setkání kněží břeclavského děkanství – rekolekce, společně zahájíme
   mší sv. v 9.00 hodin v kostele ve Valticích.

» Využijte příležitost přijmout svátost smíření na začátku školního roku a před hody,
   zpovídá se vždy půl hodiny před mší svatou.

» Hodovou mši sv. v 10.00 hodin bude sloužit P. Roman Kubín, ředitel pastoračního
   střediska biskupství brněnského.

» Hodové kostelní sbírky budou na opravy kostela, upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» Výuka náboženství bude zahájena po hodech; 1. a 2. třída bude mít náboženství
   v úterý s paní katechetkou, 3. až 9. třída ve středu, rozvrh výuky náboženství je na
   vývěsce kostela, na stolku pod kůrem a webových stránkách farnosti. Po hodech také
   začnou pravidelné páteční mše svaté pro děti.  

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52