od 9.9. do 16.9. (37. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
9.9.
23. neděle v liturgickém mezidobí  8.00 Za Marii Mikuličovu, manžela Jana, oboje rodiče a živou rodinu
10.00 Za Josefa Říhu, oboje rodiče, bratra a duše v očistci
s probou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
   
PO
10.9.
     
18.30 Za Bohumila Moučku se vzpomínkou 25 let od úmrtí,
manželku Boženu, celou živou a zemřelou rodinu
ÚT
11.9.
     
   
ST
12.9.
     
18.30 Za Františka Vlašice, oboje staré rodiče, celou zemřelou rodinu
s probou o Boží ochranu pro živou rodinu
ČT
13.9.
Památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
 7.30 Na poděkování za 90 let života s prosbou
o Boží požehnání do dalších let
   

14.9.
   7.30  Za bezpečnost a ochranu všech,
kteří budou stavět hodovou máju
   
SO
15.9.
Památka Panny Marie Bolestné   7.30 Na úmysl dárce
   
NE
16.9.
Svátek Povýšení svatého kříže
LANŽHOTSKÉ HODY
  8.00 Za  Pavla Švirgu se vzpomínkou prvního výročí úmrtí      
10.00 Za farní společenství
   

Oznámení

» Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 3000,-Kč; 1200,-Kč a 1000,-Kč
   a třikrát 200,-Kč věnovaných na opravu varhan. Štědrým dárcům upřímné Bůh odplať!   

» Využívejte příležitostí přijmout svátost smíření před lanžhotskými hody v neděli,
   v pondělí a ve středu, vždy půl hodiny před mší sv.

»  Během týdne budou v kostele instalovány nové lavice na sezení, všechny židle a
    stoličky budou odstraněny, pokud zde máte svoje osobní, odneste si je, prosím, domů!

» Hodové mše sv. příští neděli bude sloužit P. Pavel Kafka z brněnského biskupství,
   správce diecézního fondu  Puls.

»  Kostelní sbírka příští neděle bude na potřeby farnosti. Upřímné Bůh odplať!

»  Rozvrh výuky náboženství je na stolku pod kůrem a na vývěsce u východu kostela!

» V sobotu 6.10.2018 se uskuteční farní pouť na sv. Hostýn, přihlašujte se u paní Marie Uhrové, 
   cena je 250,-Kč za dospělého člověka.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52