od 9.9. do 16.9. (37. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
9.9.
23. neděle v liturgickém mezidobí  8.00 Za Marii Mikuličovu, manžela Jana, oboje rodiče a živou rodinu
10.00 Za Josefa Říhu, oboje rodiče, bratra a duše v očistci s probou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   
PO
10.9.
     
18.30 Za Bohumila Moučku se vzpomínkou 25 let od jeho úmrtí, manželku Boženu, celou zemřelou a živou rodinu
ÚT
11.9.
     
   
ST
12.9.
     
18.30 Za Františka Vlašice, oboje staré rodiče, celou zemřelou rodinu s probou o Boží ochranu pro živou rodinu
ČT
13.9.
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa
a učitele církve
 7.30 Za pěkné počasí v době hodů
   

14.9.
Svátek Povýšení svatého Kříže  7.30  Za bezpečnost a ochranu všech, kteří budou stavět máju
   
SO
15.9.
Památka Panny Marie Bolestné   7.30 Za všechny současné i bývalé formany s prosbou o Boží ochranu při kácení a dovozu hodové máje
   
NE
16.9.
24. neděle v liturgickém mezidobí
LANŽHOTSKÉ HODY
  8.00 Za    Pavla Švirgu se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí                                                                                            
10.00 Za farní společenství
   

Oznámení:

Na hodovou neděli bude sbírka na potřeby farnosti

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52