září od 18. 9. do 25. 9. - 38. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB

25. neděle v mezidobí
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba

NE

18.9.
 

25. neděle v mezidobí

HODY

8.00 za Ludmilu Kubištíkovu, rodiny Trubačovu, Kubištíkovu a Anderlovu
10.00 za farnost
PO
19.9.
Pondělí 25. týdne v mezidobí nebo sv. Januária, biksupa a mučeníka 9:00

za všechny zemřelé spoluobčany, za zemřelé kněze, kteří sloužili v naší farnostipo mši svaté průvod na hřbitov, kde bude pobožnost

ÚT
20.9.
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučddníků   ---
ST
21.9.
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 18.00 za Boženu Poláchovu, manžela, oboje rodiče, žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
ČT
22.9.
Čtvtek 25. týdne v mezidobí 7.30 za Boženu Frelichovu, rodiče Lelkovy a Uhrovy a vnučku

23.9.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 6.30 na vlastní úmysl
SO
24.9.
Sobota 25. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   ---
NE
25.9.
26. neděle v mezidobí HODKY 8.00 za farnost
10.00 poděkování za úrodu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

 

Příležitostná oznámení v neděli 18. 9. 2011:

  • Zítra je hodové pondělí, kdy pamatujeme na naše zemřelé, po mši sv. utvoříme průvod a půjdeme na hřbitov, kde zakončíme celou slavnost.
  • Děti mají na stolku obrázky z neděle a světce týdne.
  • Text Nedělní liturgie a ohlášek máte na obvyklých místech k rozebrání.
  • Příští neděli máme hodky, děkujeme za úrodu. Prosím děti a mládež, aby přišly v kroji a připravli si dary do obětního průvodu.
  • Dnešní Hodová sbírka je na opravy věže našeho kostela, upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

Zahájení výuky náboženství

V tomto týdnu začneme již s výukou náboženství.

Ve středu 21. 9. v 13.15 hod. budou mít setkání ve škole žáci 3. třídy a ve 14.00 hod. žáci 4. třídy. Žáci 5. a 6. třídy budou mít první hodinu až v pondělí po hodkách za týden 26. 9! v 13.15 hod. Sraz je u vchodu školy, učebnu k výuce nám ukáží až ve středu. Je možné, že se 4 tř. bude ještě přesouvat na pondělí. Bude záležet na počtu děti!

Náboženství budou mít již tuto středu taktéž prvnáčci v 13.15 hod. a druháčci ve 14.00 hod. v místnosti společenského domu. Učit je bude paní katechetka Věra Hostinová. Děkujeme.

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52