září od 14. 9. do 21. 9. - 38. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Svátek Povýšení svatého kříže od 14. 9. do 21. 9. - 38. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
14. 9.
Svátek Povýšení svatého kříže HODY 8.00 za Evu Paulíkovu se vzpomínkou dvacátého pátého výročí jejího úmrtí a manžela Jaroslava 
10.00 za oživení víry v naší farnosti
   
PO
15. 9.
Památka Panny Marie Bolestné 9.00 za všechny zemřelé spoluobčany a kněze, kteří sloužili v Lanžhotě
  9.30 hod. setkání děkanů s panem biskupem v Brně 
ÚT
16. 9.
Úterý 24. týdne v mezidobí nebo sv. Ludmily, mučednice    
   
ST
17. 9.
Středa 24. týdne v mezidobí nebo sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků nebo sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve    
18.30 za Františka Mráze, zemřelou rodinu a Boží ochranu pro žijící rodinu
ČT
18. 9.
Čtvrtek 24. týdne v mezidobí   mše svatá nebude nebude je v 17.30 hod. v Brně
  od 16.15 hod. do 22.00 hod. možnost uctění relikvií  srdce svatého Jana Marie Vianneye v Brně katedrále - program níže

19 .9.
Pátek 24. týdne v mezidobí nebo sv. Januária, biskupa a mučedníka    
18.30 za Martina Zonygu, rodiče, rodiče Šestákovy a syna Františka 
SO
20. 9.
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků - - - mše svatá v Lanžhotě nebude - věčné sliby sestry Jurákové v Břežanech v 10.00 hod.
  "potáborové" setkání dětí
NE
21. 9.
25. neděle v mezidobí HODKY  8.00 za Františka Kočárka, rodiče, celou žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
10.00 za farnost s poděkováním za úrodu
14.30 svátostné požehnání - poděkování za HODY a HODKY

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 14. září 2014:

Jubilanti:

  • - 70 let se dožívá paní Ludmila Černá, ulice II. Příční

Oznámení:

  • - sbírka na církevní školy vynesla 12 760,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
  • - dnešní Hodová sbírka je na opravy a údržbu našeho kostela, upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
  • - zítra je hodové pondělí, kdy pamatujeme na naše zemřelé, po mši sv. utvoříme průvod a půjdeme na hřbitov, kde zakončíme celou slavnost krátkou pobožností
  • - na hodové pondělí je v 9.30 hod. setkání děkanů celé naší diecéze s panem biskupem v Brně. Prosíme o memento v modlitbě.
  • - příští neděli máme Hodky, kdy děkujeme za úrodu. Prosíme děti a mládež, aby přišly v kroji a připravli si dary do obětního průvodu.
  • - poděkování všem, kdo se zasloužili o dobrý a krásný průběh letošních hodů, zvláště všem ženám za úklid kostela a fary, květinovou a liturgickou výzdobu, za službu ministrantům a kostelníkům, zpěvákům za zpěvy, za účast mladých v kroji a všem ostatním krojovaným.
  • - Zveme děti, které se tábora zúčastnily na "potáborové setkání", které se bude konat 20.9.2014. Sraz v deset hodin ve farním dvoře. Batůžek se svačinou a pohodlnou obuv sebou. Po výletu bude na faře táborák. V případě nepřízně počasí bude potáborové setkání na faře od 14.00 hod. Těší se na vás vedoucí a duchovní otec.
  • - 11. října se uskuteční pouť na Svatý Hostýn - přihlášky u paní Uhravé Marie
  • - rodiče loňských třeťáčků věnovali na kostel 630,- Kč. Děkujeme.

Pozvánka ke společnému uctění relikvie svatého Jana Marie Vianneye

ve dnech 13. až 23. září 2014 bude po České republice putovat relikvie srdce svatého Jana Marie Vianneye. V brněnské diecézi bude možnost uctění ve čtvrtek 18. září 2014 v katedrále svatých Petra a Pavla.
Tato akce probíhá z iniciativy královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála u příležitosti Roku povolání, který letos v královéhradecké diecézi prožívají. Organizátoři nabídli tuto možnost také ostatním diecézím. Jak uvádějí ve svém dopise: „…jsme přesvědčeni, že přítomnost této vzácné relikvie znamená pro celou naši církev velkou příležitost, požehnání a milost. P. Frédéric Vollaud, který společně s P. Rolandem Varinem přiveze z Arsu Vianneyovo srdce, na toto téma sám řekl: Očekávejte velké milosti na všech místech, kde bude relikvie přítomná.“ Duchovní program v Brně na Petrově ve čtvrtek 18. září bude mít dvě základní části: pro kněze a pro veřejnost.
SETKÁNÍ PRO VEŘEJNOST (cca od 16:15 do 22 hodin) 
Setkání pro veřejnost proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla a bude zahájeno slavnostním průvodem v 16:15 hodin. Po společném uctění relikvie bude následovat modlitba růžence a chvíle ticha k soukromé adoraci.
Homilii při bohoslužbě od 17:30 hodin pronese P. Frédéric Vollaud (tlumočení zajištěno).
Přede mší i po ní bude v katedrále příležitost k přijetí svátosti smíření. 
Podle zkušeností francouzského kněze je na místě, kde je relikvie uctívána, potřeba zajistit především dostatek kněží pro zpovídání. Svatý Jan Maria Vianney byl znám jako svatý zpovědník s darem číst v lidských srdcích, ke zpovědi k němu tehdy putovali lidé z celé Francie a někdy čekali i několik dní, než přišli na řadu, bylo zazname-náno velké množství podivuhodných obrácení. 
Po mši od 18:30 hodin do 22 hodin bude v katedrále možnost k individuálnímu uctívání relikvie, k tiché mod-litbě a k rozjímání.
Po mši od 19 do 20 hodin bude v sále na Petrově 2 promítán film ve francouzštině s českými titulky o Janu M. Vianneyovi.
Milí bratři, informujte prosím o této události ve svých farnostech, a pokud bude dost zájemců, zajistěte třeba i z děkanství společnou dopravu na setkání do Brna. Děkuji. Na přímluvu sv. Jana M. Vianneye Vám i všem, které Vám Pán svěřuje, ze srdce žehnám.
biskup Vojtěch

Pozn.: Změna dílčích částí programu vyhrazena.
SETKÁNÍ PRO KNĚZE (od 14 do 16 hodin) 
Zvláštní setkání pro kněze je podle dosavadních zkušeností organizátorů velmi přínosné, mělo by se pro kněze stát hlubokým prožitkem a posílením. Bude zahájeno ve 14 hodin v sále na Petrově 2 cca půlhodinovou tematickou katechezí P. Frédérica Vollauda a P. Rolanda Varina, na kterou naváže jejich osobní svědectví (tlumočení bude zajištěno). Potom bude následovat beseda a společná modlitba (např. breviáře).
Bratři, byl bych rád, kdybychom se při této výjimečné příležitosti sešli v hojném počtu.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52