září od 16. 9. do 23. 9. - 38. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

24. neděle v mezidobí - září - od 16. 9. do 23. 9. - 38. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
16.9.
24. neděle v mezidobí HODY 8.00 Za Marii Boryovu, manžela, rodinu Michalicovu a duše v očistci
10.00 za farnost
   
PO
17.9.
Pondělí 24. týdne v mezidobí nebo sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků nebo sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve    
9.00 za všechny zemřelé spoluobčany, za zemřelé kněze, kteří sloužili v naší farnosti a po mši svaté průvod na hřbitov, kde bude pobožnost
ÚT
18.9.
Úterý 24. týdne v mezidobí    
  ---
ST
1.9.
Středa 24. týdne v mezidobí nebo sv. Januária, biskupa a mučedníka    
18.30 za Františka Kočárka, rodiče, celou žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
ČT
20.9.
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků 7.30 za zemřelého bratrance
   

21.9.
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty     
18.30 za Boženu Poláchovu, manžela, oboje rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
SO
22.9.
Sobota 24. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za ...
   
NE
23.9.

25. neděle v mezidobí

HODKY

8.00 za Františka Kořínka, manželku Annu, zetě Jaroslava a za živou a zemřelou rodinu
10.00 za farnost - poděkování za úrodu
11.00 udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 16. září 2012:

Oznámení:

  • - minulou neděli byla sbírka na církevní školství, která vynesla 12 405,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • - dnešní Hodová sbírka je na splátku půjčky při opravách střechy a věže našeho kostela, upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům
  • - zítra je hodové pondělí, kdy pamatujeme na naše zemřelé, po mši sv. utvoříme průvod a půjdeme na hřbitov, kde zakončíme celou slavnost.
  • - v pátek v 18.30 hod. začínáme pravidelné mše svaté pro děti s rodiči. Všechny děti naší farnosti jsou zvány.
  • - příští neděli máme hodky, děkujeme za úrodu. Prosíme děti a mládež, aby přišly v kroji a připravli si dary do obětního průvodu.
  • - poděkování všem, kdo se zsaloužili o dobrý průběh letošních hodů, všem za úklid kostela, květinovou a liturgickou výzdobu, za službu ministrantům a kostelníkovi, zpěvákům za zpěvy, za účast mladým v kroji a všem ostatním krojovaným.

Náboženská výuka

  • - 1 a 2 třída bude mít první hodinu již tuto středu 19. 9. 2012. první třída ve 13.15 hod a druhá třída ve 14.00 hod. Výuka bude jako minulé roky v místnosti společenského domu. Učit bude paní katechetka Věra Hostinová.
  • - 3 až 9 třída měla již první hodinu minulé pondělí (toto pondělí není šokola, tedy ani náboženství).  Výuka bude pravidelně vždy v pondělí: třetí třída hned po vyučování ve 12.45 hod. Ve 14.00 hod. bude mít výuku čtvrtá a pátá třída. Šestá a sedmá budou mít výuku ve 14.45 hod. Učebna je stejná jako loni, hned vpravo vedle vchodu do nové budovy (učebna čtvrté třídy).

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52