od 15.9. do 22.9. (38. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
15.9.
Svátek Povýšení svatého kříže
Lanžhotské hody
  8.00 Za Antonína Cipryse a na vlastní úmysl
10.00 Za farnost
   
 PO
16.9.
    8.30 Za všechny věrné zemřelé
   Po mši svaté půjde průvod na hřbitov, kde bude pobožnost za zemřelé
 ÚT
17.9.
     
   
 ST
18.9.
     
18.30 Za Františka Vlašice, rodiče z obou stran, s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
 ČT
19.9.
    7.30 Za
   

20.9.
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,
Pavla Chong Ha-sanga a druhů,
mučedníků
   
18.30 Za Boženu Poláchovou, manžela, oboje rodiče s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SO
21.9.
Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
  7.30 Za
   
NE
22.9.
25. neděle v liturgickém mezidobí
Lanžhotské hodky
  8.00 Za Jaroslava Adámka se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a celou živou a zemřelou rodinu
10.00 Za Pavla Švirgu, rodiče z obou stran a za dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
   

Oznámení:

» Od anonymních dárců jsme obdrželi 5000,-Kč; 1000,-Kč a od mužského sboru
   z Lanžhota 1000,-Kč věnovaných na opravu varhan. Dárcům upřímné Bůh odplať!   

»  Kostelní sbírky dnešní neděle jsou na potřeby farnosti. Děkuji za Vaši štědrost!

» V pondělí po mši sv. (v 8.30 hodin) půjdeme průvodem na hřbitov, kde bude
   pobožnost za zemřelé.

»  Výuka náboženství začne v tomto a příštím týdnu, rozvrh vyučování je na stolku pod
    kůrem, na vývěsce u východu kostela i na webových stránkách farnosti.

»  V sobotu 6.10.2018 se uskuteční farní pouť na sv. Hostýn, 
     přihlašujte se u paní Marie Uhrové, cena je 250,-Kč za dospělého člověka.

» Děkuji všem, kteří se postarali o úklid kostela před hody, za květinovou výzdobu
   a jakoukoliv službu ve prospěch celého farního společenství.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52