od 16.9. do 23.9. (38. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
16.9.
24. neděle v liturgickém mezidobí
LANŽHOTSKÉ HODY
  8.00 Za Pavla Švirgu se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí
10.00 Za farnost
   
PO
17.9.
    8.30 Za všechny věrné zemřelé
   po mši svaté půjde průvod na hřbitov, kde bude pobožnost
ÚT
18.9.
     
   
ST
19.9.
     
18.30 Za Marii Strakovu, manžela, zetě a celou zemřelou a živou rodinu
ČT
20.9.
Památka sv. Ondřeje Kim  Tae-gona,
kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů,
mučedníků
  7.30 Za farnost
   

21.9.
Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
   
18.30 Za Boženu Poláchovu, manžela, oboje staré rodiče, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu                                                                           
SO
22.9.
    7.30 Za Františka Kočárka se vzpomínkou 15. výročí jeho úmrtí, rodiče, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu
   
NE
23.9.
25. neděle v liturgickém mezidobí
HODKY
  8.00 Za Antonína Cipryse, celou zemřelou rodinu a Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 Za  Marii Uhrovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, celou zemřelou rodinu sa živou rodinu a poděkování za úrodu                                                                                            
   

Oznámení:

»  Dnešní sbírka je na potřeby kostela (opravu varhan). Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

»  Poděkování všem, kteří pomáhali při úklidu a květinové výzdobě kostela, úklidu na farním dvoře a všem,
    kteří se zasloužili o zdárný průběh hodové mše.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52