od 16.9. do 23.9. (38. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
16.9.
Svátek Povýšení svatého kříže

lanžhotské hody
  8.00 Za Pavla Švirgu se vzpomínkou 1.výročí úmrtí
10.00 Za farní společenství
   
PO
17.9.
    8.30 Za všechny věrné zemřelé
   po mši svaté půjde průvod na hřbitov, kde bude pobožnost za zemřelé
ÚT
18.9.
     
   
ST
19.9.
     
18.30 Za Marii Strakovu, manžela, zetě, celou živou a zemřelou rodinu
ČT
20.9.
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,
Pavla Chong Ha-sanga a druhů,
mučedníků
  7.30 Za...
   

21.9.
Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
   
18.30 Za Boženu Poláchovu, manžela, oboje staré rodiče,
Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu  
SO
22.9.
    7.30 Za Františka Kočárka se vzpomínkou 15. výročí úmrtí, rodiče,
celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu
a dar zdraví pro živou rodinu
   
NE
23.9.
25. neděle v liturgickém mezidobí

hodky
  8.00 Za Antonína Cipryse, celou zemřelou rodinu
a Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 Za  Marii Uhrovu se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
celou zemřelou rodinu, za živou rodinu a na poděkování
za úrodu
   

Oznámení:

» Od anonymních dárců jsme obdrželi 5000,-Kč; 1000,-Kč a od mužského sboru
   z Lanžhota 1000,-Kč věnovaných na opravu varhan. Dárcům upřímné Bůh odplať!   

»  Kostelní sbírky dnešní neděle jsou na potřeby farnosti. Děkuji za Vaši štědrost!

» V pondělí po mši sv. (v 8.30 hodin) půjdeme průvodem na hřbitov, kde bude
   pobožnost za zemřelé.

»  Výuka náboženství začne v tomto a příštím týdnu, rozvrh vyučování je na stolku pod
    kůrem, na vývěsce u východu kostela i na webových stránkách farnosti.

»  V sobotu 6.10.2018 se uskuteční farní pouť na sv. Hostýn, 
     přihlašujte se u paní Marie Uhrové, cena je 250,-Kč za dospělého člověka.

» Děkuji všem, kteří se postarali o úklid kostela před hody, za květinovou výzdobu
   a jakoukoliv službu ve prospěch celého farního společenství.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52