od 13.9. do 20.9. (38. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
13.9.
24. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za
10.00 Za
   
 PO
14.9.
      
18.30 Za                                                                                            
 ÚT
15.9.
Památka Panny Marie Bolestné    
   
 ST
16.9.
     
18.30 Za 
 ČT
17.9.
    7.30 Za 
   

18.9.
    7.30 Za
   
SO
19.9.
    7.30 Za
   
NE
20.9.
Svátek Povýšení svatého kříže
Lanžhotské hody
 
  8.00 Za
10.00 Za 
   
Oznámení:

» Kostelní sbírky této neděle jsou na opravy kostela, upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» V pondělí po mši sv. (v 8.30 hodin) půjdeme průvodem na hřbitov, kde bude
   pobožnost za zemřelé.

» Výuka náboženství začne v tomto týdnu ve středu (pro 3.- 9.třídu), rozvrh výuky je
   na stolku pod kůrem, na vývěsce kostela a na webových stránkách farnosti. V tomto
   týdnu také začnou pravidelné páteční mše sv. pro děti, na které jsou srdečně zvány.

»  Příští neděli se budou zapisovat úmysly mší sv. na měsíc říjen, listopad a prosinec,
   po mši sv. v 8.00 hodinu u paní Jaroslavy Bartošové, po mši sv. v 10.00 hodin u paní
   Marie Prajkové. Lístky na zapisování jsou na stolcích u vchodů kostela. Příští neděli
   budou bohoslužby na poděkování za letošní úrodu

» V sobotu 12.10. se uskuteční farní pouť na Svatý Hostýn, přihlašovat se můžete
   u paní Marie Uhrové, cena za dopravu je 250,-Kč za dospělou osobu

» Děkuji všem, kteří se postarali o úklid kostela před hody, za květinovou výzdobu
   i vaši účast při společném slavení, zvláště krojovaným. Ať Vás Pán Bůh provází svou
   ochranou a požehnáním!

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52