září od 2. 9. do 9. 9. - 36. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

22. neděle v mezidobí od 2. 9. do 9. 9. - 36. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
2.9.
22. neděle v mezidobí 8.00 za Ludmilu Kubištíkovu, rodinu Anderlovu, Trubačovu a Kubištíkovu
10.00 za Josefa Říhu,oboje rodiče s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
14.30 Svátostné požehnání na začátek školního roku
PO
3.9.
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 7.30 za Annu a Štěpána Pyskatých, syna, staré rodiče a duše v očistci
19.15 setkání farní rady
ÚT
4.9.
Úterý 22. týdne v mezidobí    
  ---
ST
5.9.
Středa 22. týdne v mezidobí    
18.30 za Josefa Uhlíře, vnuka, Ludmilu Kaňovu, manžela, oboje rodiče a za celou zemřelou i žijící rodinu
ČT
6.9.
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 7.30 za
  dopoledne - pravidelná návštěva nemocných

7.9.
Pátek 22. týdne v mezidobí nebo sv. Melichara Grodeckého, kněze a mčedníka   dopoledne - pravidelná návštěva nemocných
15.00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní - 18.15 svátostné požehnání
18.30 za Martina Zonygu, rodiče, rodiče Šestákovy a syna Františka
SO
8.9.
Svátek Narození Panny Marie 7.30 za zemřelé rodiče  a dary Ducha svatého
  po mši svaté VELKÝ ÚKLID před hodami
NE
9.9.
23. neděle v mezidobí 8.00 za rodiče Šulákovy, syna Jana, rodiče Šindarovy, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 za farnost s prosbou o Boží požehnání pro všechny žáky a studenty do nového školního roku
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 2. září 2012:

Jubilanti:

  • - 91 let se dožila paní Marie Holobrádková, ulice Nová

Oznámení:

  • - na příští neděli 9. 9. 2012 vyhlašuje pan biskup sbírku na církevní školství. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
  • - v pondělí 3. 9. v 19.15 hod. bude na faře setkání farní rady.
  • - ve středu 5. 9. po mši svaté v 19.15 hod. bude setkání těch, kteří se již začali připravovat ke svátosti biřmování při biblických hodinách před prázdninami. Biřmování v nejbližším okolí je 28.10.2012 v 10.00 hod. v Podivíně. Je třeba se domluvit na dalším průběhu přípravy.

Zahájení školního roku

  • - V pondělí 3. září 2012 při mši svaté ráno v 7.30 hod. budeme vyprošovat našim školákům pomoc a světlo Ducha Svatého a bude zároveň požehnání školních aktovek. Na mši svatou jsou zváni všichni školáci. Tento týden budu vždy 30 minut před mší svatou ve zpovědnici, aby se naši školáci a studenti mohli na začátek školního roku připravit i dobrou svátostí smíření a vyprosit si tak Boží požehnání.

Výuka náboženství

  • 1 a 2 třída začne vyuku náboženství ve středu po HODECH. Prvňáčci v 13.15 hod. a druháčci ve 14.00 hod. v místnosti společenského domu. Učit je bude paní katechetka Věra Hostinová.
  • 3 až 9 budou mít první setkání již po neděli 10. září k domluvě. Vyuka bude buď jako loni v po a st a nebo jen v pondělí.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52