září od 23. 9. do 30. 9. - 39. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

25. neděle v mezidobí - září od 23. 9. do 30. 9. - 39. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
23.9.
25. neděle v mezidobí 8.00 za Františka Kořínka, manželku Annu, zetě Jaroslava a za živou a zemřelou rodinu
10.00 za farnost - poděkování za úrodu
11.00 udílení svátosti křtu
PO
24.9.
Pondělí 25. týdne v mezidobí    
18.30 za Jana Cipryse a manželku Marii
ÚT
25.9.
Úterý 25. týdne v mezidobí    
  ---
ST
26.9.
Středa 25. týdne v mezidobí nebo sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18.30 Na vlastní úmysl
  v 19.15 hod. setkání před biřmováním v Podivíně
ČT
27.9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze 7.30 za dar zdraví a ochranu Panny Marie nemocných a celou rodinu
   

28.9.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa - doporučený svátek     
8.00 za Anastázii Uhrovu, dvoje staré rodiče s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu
SO
29.9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů mše svatá nebude ---
  svatba v Dubňanech ve 12.00 hod.
NE
30.9.
26. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Marii Bartošovu, manžela, celou žijící i zemřelou rodinu a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 23. září 2012:

Jubilanti:

  • - 80 let se dožila paní Marie Ciprysová, ulice Břeclavská

Oznámení:

  • - hodová sbírka minulou neděli vynesla 38 361,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
  • - v následujícím týdnu se budou zapisovat úmysly mší svatých na měsíc říjen, listopad a prosinec 2012. V pondělí 24.a ve středu 26. září vždy po večerní mši svaté. Komu by tento termín nevyhovoval, může se domluvit s paní Tučkovou. Lístky na úmysly jsou na obvyklých místech.
  • - ve středu po mši svaté bude setkání biřmovanců. Přijďte prosím všichni, je třeba připravit biřmovací lístky do Podivína.
  • - mše svaté pro rodiče a děti budou každý pátek při večerní mši svaté. O prázdninách a státních svátcích nebudou.

Náboženská výchova

 

Den Hodina Třída Místo Vyučující
Po 12.45 3 škola duchovní otec
Po 14.00 4 - 5 škola duchovní otec
Po 14.45 6 - 7 škola duchovní otec
St 13.15 1 místnost spol. d. paní katechetka
St 14.00 2 místnost spol. d. paní katechetka

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52