od 23.9. do 30.9. (39. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
23.9.
25. neděle v liturgickém mezidobí
                 
                   HODKY
  8.00 Za Antonína Cipryse, zetě, bratra, dvoje rodiče
a Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 Za  Marii Uhrovu se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
celou zemřelou rodinu, za živou rodinu a na poděkování
za úrodu               
   
PO
24.9.
     
18.30 Za Marii Netopilíkovu, manžela, syna,
živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚT
25.9.
     
   
ST
26.9.
     
15.00 Pohřební mše sv. za zemřelého Jaroslava Adámka
ČT
27.9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze   7.30 Za...
   

28.9.
Slavnost sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa
   
18.30 Za Anastázii Uhrovu, manžela Františka,
staré rodiče a duše v očistci
SO
29.9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
  7.30 Za...
   
NE
30.9.
26. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za  Barboru Michalicovu se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
manžela, celou živou a zemřelou rodinu
10.00 Za  Jiřího Švacha, se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
celou rodinu Švachovu a Gergelovu a za duše v očistci 
   

Oznámení:

» Při kostelních sbírkách minulé neděle a v pondělí (na opravy kostela) se vybralo
   36 900,-Kč. Děkuji za Vaši štědrost! V tomto týdnu začne plánovaná výměna
   okenních rámů a vnějších oken kostela.

»  Děkuji ženám za úklid kostela, a také za krásnou výzdobu z ovoce, zeleniny
    a plodin, připravenou na poděkování za letošní úrodu!

» Příští neděli se budou zapisovat úmysly mší sv. na měsíc říjen, listopad a prosinec,
   lístky na zapisování intencí jsou na stolcích u východů z kostela.

» Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.
   svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi.

» V sobotu 6.10.2018 se uskuteční farní pouť na sv. Hostýn, přihlašujte se u paní Marie
   Uhrové, cena je 250,-Kč za dospělého člověka.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52