od 22.9. do 29.9. (39. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
22.9.
25. neděle v liturgickém mezidobí
Lanžhotské hodky
  8.00 Za Jaroslava Adámka se vzpomínkou 1.výročí úmrtí
a celou živou a zemřelou rodinu
10.00 Za Pavla Švirgu, rodiče z obou stran
 a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
   
PO
23.9.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze   7.30 Na vlastní úmysl
   
ÚT
24.9.
     
   
ST
25.9.
     
18.30 Za...
ČT
26.9.
    7.30 Za farní společenství
   

27.9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze    
18.30 Za Ladislava Čekala, oboje rodiče
a za živou a zemřelou rodinu
SO
28.9.
Slavnost sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa
  8.00 Za...
   
NE
29.9.
26. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Marii Strakovou, manžela Františka,
Zdeňka Markoviče a celou živou rodinu
10.00 Za Jarmilu Hřibovou se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
manžela Václava a za celou živou a zemřelou rodinu    
   
Oznámení:

» Při kostelních sbírkách minulé neděle a v pondělí (na opravy kostela) se vybralo
   35 700,-Kč. Děkuji za Vaši štědrost!

»  Děkuji ženám za úklid kostela a také za krásnou výzdobu z ovoce, zeleniny a plodin
    připravenou na poděkování za letošní úrodu.

» Po mši svaté se budou zapisovat úmysly bohoslužeb na měsíc říjen, listopad
   a prosinec. Lístky na zapisování jsou na stolcích u vchodů kostela.

» V sobotu 12.10. se uskuteční farní pouť na Svatý Hostýn, přihlašovat se můžete
   u paní Marie Uhrové, cena za dopravu je 250,-Kč za dospělou osobu.

»  Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.
    Naše farnost má 22 donátorů, jejichž dary činí celkem 23 630,-Kč, zbývá uhradit
    67 655,-Kč. Donátoři mají v sakristii k vyzvednutí malý dárek – hrníček z kunštátské
    keramiky s logem Fondu Puls, přijďte si!

» V sakristii jsou stolní kalendáře na příští rok 2020, cena za kus je 60,-Kč.
   Ženy z úklidových skupinek mají jeden kus zdarma jako poděkování za jejich službu.

» V pondělí 30.9. bude po mši sv. v 19.15 hodin setkání členů farní pastorační rady na
   faře.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52