od 23.9. do 30.9. (39. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
23.9.
25. neděle v liturgickém mezidobí
HODKY
  8.00 Za Antonína Cipryse, zetě, bratra, dvoje rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 Za  Marii Uhrovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, celou zemřelou rodinu sa živou rodinu a poděkování za úrodu               
   
PO
24.9.
     
18.30 Za Marii Netopilíkovu, manžela, syna, zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
ÚT
25.9.
     
   
ST
26.9.
     
18.30 Za
ČT
27.9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze   7.30 Za
   

28.9.
Slavnost sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa
   
18.30 Za Anastázii Uhrovu, manžela Františka, wstaré rodiče a duše v očistci
SO
29.9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
  7.30 Za
   
NE
30.9.
26. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za za Barboru Michalicovu se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, manžela a celou zemřelou a živou rodinu
10.00 Za  Jiřího Švacha, se vzpomínkou prního výročí úmrtí, celou rodinu Švachovu a Gergelovu a duše v očistci                                                                                           
   

Oznámení:

» Sbírka minulé neděle (na potřeby kostela) činila 32 900 Kč. Upřímné Bůh odplať za   

   Váš dar!

» V tomto týdnu začne výuka náboženství (změna v rozvrhu): 1.třída v pondělí ve 14.00
   hodin, 2. třída v pondělí ve 14.45 hodin. Rozvrh je na kostelní vývěsce pod kůrem.

» Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. 
   Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi.

» K rozebrání je brožurka Úmysly apoštolátu modlitby na říjen, listopad a prosinec.

» V sobotu 14.10.2017 se bude konat farní „dušičková“ pouť na sv. Hostýn se zastávkou  

   ve Štípě. Cena 250,- Kč za osobu. Přihlašujte se u paní Marie Uhrové do 10.10.2017

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52